Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Mời doanh nghiệp tham gia Chuyên mục truyền hình “Sổ tay kinh tế”

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
Số:    38   /CV-HHDN
“V/v Mời doanh nghiệp tham gia Chuyên mục  truyền hình “Sổ tay kinh tế” do Hiệp Hội DN tỉnh và Đài TRT phối hợp thực hiện.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         
 
           Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2018
             Kính gửi : - Ban giám đốc Công ty......................................................
                  
Với mục đích tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hội viên đến với mọi người trong khung giờ vàng của Đài truyền hình tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) đã thống nhất phối hợp thực hiện chuyên mục: SỔ TAY KINH TẾ trong chương trình thời sự của Đài TRT.
Cụ thể, mỗi chuyên mục  “SỔ TAY KINH TẾ” có thời lượng 8 phút, phát vào tối thứ hai hàng tuần trong chương trình thời sự từ 20 giờ 30. Trong đó sẽ đưa tin và phóng sự về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Thừa Thiên Huế (Mỗi số dành riêng cho một doanh nghiệp) với chi phí doanh nghiệp hỗ trợ cho sản xuất chương trình là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).
Đây là một hình thức quảng bá hiệu quả cho doanh nghiệp và có phạm vi tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh, rất cần thiết cho doanh nghiệp trong phát triển các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Vì vậy, Ban Thường vụ Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế xin thông báo đến toàn thể doanh nghiệp hội viên biết để sớm đăng ký tham gia chương trình truyền hình này. Thời gian bắt đầu thực hiện chuyên mục là từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018.
Kính mời quý doanh nghiệp hội viên có nhu cầu tham gia chương trình này xin đăng ký vào phiếu kèm theo gửi về Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, số 8 Hoàng Hoa Thám, Tp.Huế, hoặc gửi qua địa chỉ email: doanhnghiephue@gmail.com.
Thời gian đăng ký tham gia các chuyên mục trong tháng 6 là đến 31/5/2018. Các tháng còn lại, tùy theo thời gian đăng ký của quý doanh nghiệp Hiệp Hội và Đài TRT sẽ sắp xếp lịch và thông báo đến doanh nghiệp để tiện theo dõi.
Trong quá trình sản xuất chương trình, Đài TRT sẽ cử phóng viên đến ghi hình và phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp, kính mong lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ.
          Trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VPHH
TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Dương Tuấn Anh
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham gia Chuyên mục  truyền hình “Sổ tay kinh tế”
do Hiệp Hội DN tỉnh và Đài TRT phối hợp thực hiện.
 
      Kính gửi:   HIỆP HỘI DOANH  NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
           
                 1. Đơn vị: …...…………………………………………………………………….……....
          Địa chỉ: …………………………….....….……….………..………………………....…….
           Tel.:………………   Fax:…………….……Email: ……...……….………Web:………..…
           Người liên hệ: …………………............Di động:………………………Tel:……………..….
 
Sau khi nghiên cứu Công văn của HHDN tỉnh về mời tham gia chuyên mục truyền hình Sổ tay kinh tế” phát trên kênh truyền hình TRT.
Đơn vị chúng tôi xin đăng ký tham gia: ...............................................(1 số hoặc nhiều số chuyên mục tùy đơn vị)
Thời gian đề nghị thực hiện:  Trong tháng...............và tháng..............năm 2018
 
                                                                                                   TP. Huế , ngày         tháng          năm  2018
                                                                                                                              Lãnh đạo đơn vị
                                                                                                                              (ký tên, đóng dấu)
 
Ghi chú: 
Gửi phiếu về Hiệp Hội DN TTHuế,
số 8 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế:
Tel : 0234.3837789 di động : 0905.272.991
Email : doanhnghiephue@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan