Đào tạo nguồn nhân lực

Mời tham dự tập huấn kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên Internet và các trang mạng xã hội cho các doanh nghiệp tại Huế.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp hội viên HHDN tỉnh.

*Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp thị, quảng cáo bán hàng trên Internet và các trang mạng xã hội cho các doanh nghiệp tại Huế.
*Thời gian: Từ 7h30 đến 17h00, ngày 15 tháng 11 năm 2018 (01 ngày)
*Địa điểm: Hội trường tầng 8, Khách sạn Alba Spa Huế, 29 Trần Quang Khải, T.P Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
**Nội dung khóa học:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về TMĐT và các hình thức tiếp thị trực tuyến.
- Chuyên đề 2: Cách thức xây dựng, tạo chiến dịch và phân tích chiến dịch tiếp thị, quảng cáo trên Facebook và Google.
- Chuyên đề 3: Giới thiệu các sàn TMĐT phổ biến tại Việt Nam và các lưu ý để tiếp thị và bán hàng hiệu quả.
Nhận thấy đây là một dịp để quý doanh nghiệp có điều kiện nâng cao kỹ năng tiếp thị, quảng cáo, bán hàng trên Internet và qua các mạng xã hội nên Hiệp hội DN tỉnh xin thông tin để quý doanh nghiệp có nhu cầu thì đăng ký tham dự (Gửi bản mềm phiếu đăng ký tham dự trước ngày 13/11/2018 (xem ở file bên dưới).
Lưu ý: Học viên mang theo máy tính xách tay để thực hành trong quá trình tham gia.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO DỊCH, BÁN HÀNG TRÊN INTERNET VÀ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI.
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thời gian: 01 ngày, vào lúc 7h30’ ngày 15 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Hội trường tầng 8, Khách sạn Alba Spa Huế, 29 Trần Quang Khải, T.P Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 
A. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC:
Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………….
 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….…..
Điện thoại:…………………………………………… Fax:…………………………………………...
E-mail:……………………………………………….. Website: ……………………………………..
B. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
SĐT
Email
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
    
                                                                                                 ______, ngày      tháng    năm 2018                                                                                              Xác nhận của đơn vị tham gia
                                                                                                                    
 
 
 


Vì lớp học không quá 50 học viên ưu tiên đơn vị gởi sớm phiếu đăng ký bản mềm về BTC trước ngày 13/11/2018 theo địa chỉ:
CN Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu tại Đà Nẵng

 

Liên hệ: Anh Diệp- DĐ: 0931963917; Email: vandiep2102@gmail.com

 


Tin tức liên quan