Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
           Số:  21 /BC-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 6  năm 2019
   BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
 
Trong 6 tháng đầu năm, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp Hội năm 2019:
 
1/ Công tác xây dựng củng cố tổ chức:
Hiệp Hội hiện có 6 tổ chức cơ sở trực thuộc, gồm: Hội Doanh nhân nữ, Hội doanh nghiệp may mặc, Hội DN Đại lý Bia Huda TT Huế,  Hội DN Cụm Công nghiệp An Hòa Huế, Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Điền, Câu lạc bộ CEO Huế, Câu lạc bộ Doanh nghiệp FDI, Trung tâm truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp và 6 phòng, ban chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội.  Công tác chỉ đạo hoạt động từ Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành đến doanh nghiệp hội viên  tương đối thông suốt, nhất là tăng cường thông tin, chỉ đạo hoạt động trên các trang thông tin điện tử, Facebook, Viber của Hiệp hội. Đã ký các Quy chế, thỏa thuận phối hợp hoạt động với Đại học Huế, Trường Đại học kinh tế Huế, VCCI Đà Nẵng, Sở Lao động TBXH và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh. Các cơ sở trực thuộc Hiệp hội từng bước được củng cố, ổn định tổ chức, mở rộng hoạt động. Hiệp Hội. Đã phát triển thêm 20 doanh nghiệp hội viên mới. Số doanh nghiệp hội viên hiện có 670, gồm 350 hội viên Hiệp hội và 320 hội viên các tổ chức cơ sở. Đã tổ chức các hội nghị Thường trực, Hội nghị BCH Quý 1/2018, sinh hoạt BCH quý 2/2018, Hội nghị toàn thể hội viên đầu năm để thống nhất nội dung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hoạt động của Hiệp Hội. Cử thành viên lãnh đạo Hiệp Hội tham gia các Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên cải cách thủ tục hành chính; Ban chỉ đạo phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh; Ban chỉ đạo và Ban tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp 2019, Cuộc thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2019. Giới thiệu 2 doanh nhân tham gia BCH UBMT TQVN tỉnh, 4 đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN tỉnh NK 2019-2024.
 
2- Tổ chức các hội nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội:
+ Tổ chức cho doanh nghiệp hội viên phản ảnh ý kiến góp ý với tỉnh tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng Doanh nghiệp năm 2019 (ngày 10/5/2019. Sau Hội nghị, UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.
+ Tổ chức cho doanh nghiệp góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập.
+  Vận động doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các đợt khảo sát của VCCI, của Hiệp hội DNNVV Việt Nam và của tỉnh về chỉ số PCI, DDCI...
+ Tổ chức cho doanh nghiệp góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập.
+ Tham dự hội thảo và góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động và quan hệ lao động do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Huế.
+ Góp ý Dự thảo Quy chế khen thưởng Doanh nhân, doanh nghiệp.
+ Chỉ đạo và cùng CLB Doanh nghiệp FDI tổ chức Hội nghị gặp mặt, tọa đàm doanh nghiệp FDI toàn tỉnh tại Laguna để nghe ý kiến phản ảnh của lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo tỉnh, các ý kiến phản ảnh khó khăn, vướng mắc của DN.FDI đã được tỉnh và các ngành giải đáp khá thỏa đáng.
- Phối hợp VTV8 thực hiện Chương trình “ Doanh nhân xa quê đang hoạt động SXKD ở Huế ” để nghe doanh nhân xa quê kinh doanh thành công ở TT Huế phản ảnh về những khó khăn thuận lợi khi làm việc ở Thừa Thiên Huế.
- Tổ chức các buổi làm việc với Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp VN, Báo Viet Nam Business Forum... để phản ảnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và lấy ý kiến Hiệp Hội về xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Phối hợp với Trường Đại học kinh tế Huế tổ chức một số Hội thảo về “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ khởi sự kinh doanh,  phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;  “ Hội thảo về hợp tác đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh”... Đây là nội dung trong chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp Hội và Đại học kinh tế Huế vì mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho nhu cầu phát triển của tỉnh và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
3- Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT:
Trong 6 tháng, Hiệp hội đã trực tiếp tổ chức 5 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 600 cán bộ quản lý các doanh nghiệp; các hội, CLB thành viên đã tổ chức 4 lớp cho 300 học viên. Tập trung các nội dung về:
+ Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp.
+ Kỹ năng quản lý thời gian,kỹ năng lập kế hoạch công việc, kỹ năng điều hành họp hiệu quả cho các CEO.
+ 5 cách gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
+ Huấn luyện công tác quản lý An toàn, Vệ sinh lao động trong doanh nghiệp cho 250 cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động.
+ Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật lao động cho các doanh nghiệp.
Ngoài ra Hiệp hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan như Đại học kinh tế Huế, Sở Công thương, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT.. tổ chức các Hội nghị phổ biến những nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quản trị thời kỳ 4.0, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khóa học về khởi sự kinh doanh...
 
4/ Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp SXKD và xúc tiến thương mại:
- Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội viên trực tiếp đối thoại với các cơ quan quản lý có liên quan của tỉnh và nghe phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong tháng 4/2019, Hiệp hội đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề kinh tế và phổ biến đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, hơn 200 doanh nghiệp đã được thông tin đầy đủ về nội dung Hiệp định CPTPP, các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp. Ngoài  việc giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp được Hiệp Hội tổng hợp, đã có nhiều ý kiến của doanh nghiệp trực tiếp đối thoại khá thẳng thắn với các Sở: KH&ĐT, Sở Công thương, Sở KH&CN, Sở Lao động, Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng, Sở TN&MT...Phần lớn ý kiến đã được trao đổi giải quyết thỏa đáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan để được hỗ trợ.
- Giới thiệu 3 Doanh nghiệp có dự án ddang cần hỗ trợ vốn tham dự  Diễn đàn vốn của HHDNNVVVN.
+ Phối hợp với Sở khoa học Công nghệ tổ chức các hoạt động hỗ trợ công nghệ cho 4 doanh nghiệp: công ty coxano Hương Thọ, HTX Xuân Long, Công ty CP Khai thác đá TT Huế, Công ty CP Chế biến gỗ TT Huế, Công ty May mặc Triệu Phú, Công ty Sơn Hoàng Gia, Công ty CP Cao su TT Huế.
+ Triển khai chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và Quốc gia năm 2019 đến các doanh nghiệp
+ Tổ chức Hội nghị gặp mặt, tọa đàm doanh nghiệp FDI toàn tỉnh tại Laguna để nghe ý kiến phản ảnh của lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo tỉnh, các ý kiến phản ảnh khó khăn, vướng mắc của DN.FDI đã được tỉnh và các ngành giải đáp khá thỏa đáng.
+ Tổ chức vận động các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các Hội chợ thương mại trong nước và Quốc tế...
 
5- Hoạt động xã hội, Văn hóa thể thao:
+ Hiệp hội và CLB doanh nghiệp FDI tổ chức thành công Giải bóng đá doanh nghiệp FDI mở rộng tỉnh TT Huế, tranh cúp Scavi với hơn 200 vận động viên của 16 đội bóng tham gia.
+ Tổ chức Tour xe đạp doanh nhân Thừa Thiên Huế hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh của tỉnh và phát động doanh nhân doanh nghiệp toàn tỉnh chung tay hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng . Chương trình do Hiệp hội tổ chức vào ngày Chủ nhật 28/4/2019 có sự tham gia cùng đạp xe của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành và hơn 200 doanh nhân của các doanh nghiệp.
+ Triển khai Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát Doanh nhân và Doanh nghiệp lần thứ nhất, năm 2019
+ Tổ chức vận động doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động xã hội: Tặng quà Tết cho người nghèo, hát cho bệnh nhân nghe, tặng học bổng cho học sinh nghèo. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp hội viên đi thăm, hỗ trợ kinh phí cho nhiều hoàn cảnh bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn nặng tại Bệnh viên TW Huế...
 
Các hoạt động khác:
+ Giới thiệu các tập thể, cá nhân tham gia Chương trình vinh danh sáng tạo Việt do Trung tâm phát triển thương hiệu Việt thuộc LHCHKH&KT Việt Nam tổ chức.
+ Giới thiệu 1 tập thể điển hình (Cty CP Hồng Đức) đề nghị tỉnh khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
+ Hiệp hội tích cực tham gia Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các cuộc thi về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.Tham gia thực hiện cố vấn cho các ý tưởng khởi nghiệp và vận động doanh nghiệp hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của sinh viên Trường Đại học kinh tế Huế.
 
 
Nơi nhận:
 
- LHHKH&KT tỉnh
- Lưu VP Hiệp Hội.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
 
 Dương Tuấn Anh
 
 
 
 
 

Tin tức liên quan