Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Từ 15/7 - 15/9 sẽ tổ chức khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

 Thông tin tại buổi họp báo, ông Cung Trọng Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các sở, ban, ngành và địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ chỉ số DDCI được xây dựng với mục đích kép: một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trang thông tin đánh giá DDCI các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Thấy được lợi ích trong việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số DDCI, năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai Bộ chỉ số DDCI thông qua việc ghi nhận ý kiến, đánh giá, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và địa phương trong năm 2019. Cuộc khảo sát được triển khai trên quy mô toàn tỉnh và do một đơn vị nghiên cứu độc lập tiến hành.
Theo đó, đối tượng được khảo sát là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các hình thức khảo sát như: khảo sát online (30%); Khảo sát phỏng vấn trực tiếp (30%); Khảo sát qua gửi thư đường bưu điện (40%)Thời gian tổ chức khảo sát từ ngày 15/7/2019 đến ngày 15/9/2019; Thời gian công bố kết quả khảo sát DDCI 2019: từ ngày 01 đến ngày 10/01/2020.

Đối tượng được khảo sát:
           -Nhómcácsở, ban,ngành:
1. SởKếhoạchvàĐầutư
2. Sở Xây dựng
3. Sở Du lịch
4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5. Sở Y tế
6. Sở Giao thông và Vận tải
7. Sở Khoa học và Công nghệ
8. Sở Tư pháp
9. BQL Khu kinh tế, công nghiệp
 
10. Sở Tài chính
11. Sở Tài nguyên và Môi trường
12. Sở Văn hóa và Thể thao
13. Sở Công thương
14. Sở Giáo dục và Đào tạo
15. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
16. Sở Thông tin và Truyền thông
17. Sở Nội vụ
18. BQL Khu phát triển đô thị
           - Nhóm UBND cấp huyện:
19. UBND thành phố Huế
20. UBND thị xã Hương Trà
21. UBND huyện Nam Đông
22. UBND huyện Quảng Điền
23. UBND huyện A Lưới
24. UBND thị xã Hương Thủy
25. UBND huyện Phú Lộc
26. UBND huyện Phú Vang
27. UBND huyện Phong Điền
- Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn:
           28. Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy
           29. Cục Hải quan
           30. Kho bạc Nhà nước tỉnh
 
 
               31. Cục thuế
               32. Bảo hiểm Xã hội
               33. Cục Quản lý Thị trường
 
          - Đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng:
          34. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài.
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan