Đào tạo nguồn nhân lực

MỜI DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH MƠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019.
Kính gửi: Quý Lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên HHDN tỉnh.
Trong năm 2018 và 2019 Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật bổ sung, sửa đổi các quy định về Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động. 
Nhằm kịp thởi phổ biến những kiến thức được cập nhật mới về BHXH, BHYT, BHTN, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đối thoại và được giải đáp những vướng mắc khi thực hiện các chính sách này trong doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các quy định mới về BHXH, BHYT, BHTN dành cho người sử dụng lao động và cán bộ quản lý trực tiếp các chính sách này tại doanh nghiệp. 
Tham dự Hội nghị các doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu mới về nội dung liên quan, học viên được miễn phí tham dự (mỗi doanh nghiệp được đăng ký 3 đại biểu).
-      Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 8h00 ngày 19 tháng 9 năm 2019
-       Địa điểm: Tại Thành phố Huế (sẽ gửi giấy mời chính thức khi Hiệp hội nhận được phiếu đăng ký tham dự của doanh nghiệp trước ngày 10/9/2019. Phiếu đăng ký theo mẫu kèm theo).
Kính mời đại diện Lãnh đạo và các cán bộ, chuyên viên phụ trách về tổ chức lao động , BHXH, BHYT, BHTN của quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn theo gian quy định trên.

  


Tin tức liên quan