Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2011

Triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2011

Cập nhật 09/03/2011 7:53 AM

Sáng ngày 08/3/2011, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và ký giao ước thi đua giữa các khối. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Ngô Hòa - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Công Tuyên - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... đã đến dự.

Đ/c Ngô Hòa phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009, công tác thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2010 đã có sự phát triển cả chiều rộng lẫn sâu, đã thực sự tạo ra động lực thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH - ANQP của tỉnh. Nhìn chung, trong quá trình chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, nhằm góp phần tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới, kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; nội dung phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh; thực hiện triệt để, tiết kiệm, chống lãng phí, đầy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, tạo nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm số hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các phong trào thi đua không chỉ làm cho các ngành kinh tế ở tỉnh phát triển một cách đồng đều với nhịp độ tăng trưởng ngày một cao, mà kết quả của các phong trào đã có tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đúng với định hướng nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra, góp phần xây dựng quê hưởng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, từng bước sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của năm 2011, công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tập trung vào sự tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và Nghị định 42 của Chính phủ; đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường sự phối hợp giữa Chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng nội dung, mục tiêu, kế hoạch phát động phong trào thi đua ở các đơn vị địa phương...

UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010

 

... và các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 theo khối

Các đơn vị ký kết phong trào thi đua năm 2011

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đề nghị các đơn vị quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; theo đó tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2011, đặc biệt là các nội dung nhiệm vụ Đề án về xây dựng tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương, từng ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo “Tập trung mọi nguồn lực để duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tăng năng suất chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời động viên các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và toàn dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội; tạo sự chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế...

Dịp này, UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 theo thứ tự Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và huyện Phú Vang. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010 theo khối.

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan