Thư viện hình ảnh - Cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng do thiên tai tại tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh 2016