Thông báo

Mời tham gia chương trình "Hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19" (31/03)

Hiện nay, trước tác động của dịch bệnh Covid 19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán của các doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm… đang đến thời gian thu hoạch, khai thác.

 

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3; nhiệm kỳ 2017-2022 (09/04)

 Sáng nay 28/4, tại TP. Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế đã tổ chức đại hội lần thứ 3. Tham dự có đại biểu các ban, ngành trung ương, địa phương và gần 300 hội viên là các doanh nghiệp (DN) đang sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII (10/01)

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban chấp hành Hội Khóa I về tình hình và kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2006 – 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017; nghe báo cáo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn (10/01)

Ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 11/2006, Hội Doanh nghiệp (HDN) tỉnh đã qua một nhiệm kỳ hoạt động để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với các doanh nghiệp (DN) và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Dấu ấn lớn nhất chính là sự chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, xúc tiến thương mại giữa DN của tỉnh với các DN trong nước và các nước trong khu vực, như Thái Lan, Indonesia, Myanma... Từ đó, giúp DN có cơ hội quảng bá sản phẩm, thương hiệu đến các nước trong khu vực. HDN cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DN hội viên trong sản xuất kinh doanh (SXKD), quảng bá thương hiệu, sản phẩm; tham gia với tỉnh trong việc xây dựng và ban hành các quy định của tỉnh nhằm triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hàng năm. Việc tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia góp ý, phản ánh với lãnh đạo Trung ương và địa phương về nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD của DN, nhất là những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ được HDN quan tâm. Qua đó, hàng trăm ý kiến, đề xuất của các DN tham gia trên nhiều lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, thuế, ngân hàng, hải quan, cơ sở hạ tầng... được các ban ngành liên quan nghiên cứu giải quyết. Thông qua các hoạt động này, nhiều sáng kiến và đề xuất của các DN đã được các cấp chính quyền đánh giá cao.

Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh TT- Huế nhiệm kỳ 2012- 2017 (10/01)

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ thứ I nêu rõ: 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Hội Doanh nghiệp tỉnh TT- Huế đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu nhất định, đáp ứng mục tiêu, định hướng hoạt động của Hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Hội đã  tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp hội viên trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh TT- Huế.  5 năm qua, số lượng hội viên đã phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh. Đến cuối năm 2011, Hội có 350 hội viên, 4394 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có: 66 doanh nghiệp Nhà nước (19 DNNN của tỉnh), 421 Công ty TNHH 1 thành viên, 1007 Công ty TNHH nhiều thành viên, 425 Công ty cổ phần, 1993 doanh nghiệp tư nhân, 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 252 văn phòng đại diện, Chi nhánh của các tỉnh, 204 Hợp tác xã.

Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn (10/01)

Dấu ấn lớn nhất chính là sự chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, xúc tiến thương mại giữa DN của tỉnh với các DN trong nước và các nước trong khu vực, như Thái Lan, Indonesia, Myanma... Từ đó, giúp DN có cơ hội quảng bá sản phẩm, thương hiệu đến các nước trong khu vực. HDN cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DN hội viên trong sản xuất kinh doanh (SXKD), quảng bá thương hiệu, sản phẩm; tham gia với tỉnh trong việc xây dựng và ban hành các quy định của tỉnh nhằm triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp hàng năm. Việc tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia góp ý, phản ánh với lãnh đạo Trung ương và địa phương về nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD của DN, nhất là những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ được HDN quan tâm. Qua đó, hàng trăm ý kiến, đề xuất của các DN tham gia trên nhiều lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính, thuế, ngân hàng, hải quan, cơ sở hạ tầng... được các ban ngành liên quan nghiên cứu giải quyết. Thông qua các hoạt động này, nhiều sáng kiến và đề xuất của các DN đã được các cấp chính quyền đánh giá cao.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên (10/01)

Nhân Đại hội đại biểu Hội doanh nghiệp (HDN) tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch HDN tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bia Huế. Nói về những giải pháp để vượt qua khó khăn trong nhiệm kỳ qua, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, ông Nguyễn Mậu Chi cho biết:

Chương trình Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 07/01/2012 (04/01)

Chương trình Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 07/01/2012

Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (03/01)

Thực hiện Quy định của Điều lệ, chỉ có Đại hội nhiệm kỳ của Hội mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Hôm nay, tại Đại hội lần thứ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban chấp hành Hội khóa I xin báo cáo những dự kiến sửa đổi Điều lệ để Đại hội cho ý kiến và biêu quyết thông qua, đây là những nội dung do Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lấy ý kiến trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Dự thảo Báo cáo tại Đại hội Hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (03/01)

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ đang đặt ra trong thời kỳ mới, Đại hội lần thứ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả hoạt động của Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho nhiệm kỳ sắp tới. Sau đây là báo cáo tổng kết những hoạt động chủ yếu của Hội nhiệm kỳ 2006-2011 và phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (03/01)

Thực hiện Quy định của Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội theo Nhiệm kỳ của Hội, ngày 16/9/2011, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn thể. Tại Hội nghị các thành viên Ban chấp hành Hội đã xem xét, góp ý kiến nội dung các dự thảo của Ban Thường vụ hội về: Báo cáo tình hình hoạt động Hội Nhiệm kỳ 2006-2011 và Phương hướng hoạt động Hội Nhiệm kỳ II (2012-2017);

Báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh (03/01)

Từ tháng 9/2011 đến nay các công việc chuẩn bị về nội dung và điều kiện phục vụ việc tổ chức Đại hội lần thứ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp tục được hoàn chỉnh để trình ra Đại hội sắp tới.

Báo cáo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (03/01)

Ngày 30/11/2011, Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến bổ sung thêm về nội dung và quyết định việc tổ chức Đại hội.

Báo cáo gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy (03/01)

Thực hiện Quy định của Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội theo Nhiệm kỳ của Hội, ngày 16/9/2011, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn thể. Tại Hội nghị các thành viên Ban chấp hành Hội đã xem xét, góp ý kiến nội dung các dự thảo của Ban Thường vụ hội về: Báo cáo tình hình hoạt động Hội Nhiệm kỳ 2006-2011 và Phương hướng hoạt động Hội Nhiệm kỳ II (2012-2017); Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội; Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Khóa II và một số dự kiến công tác tổ chức Đại hội.

Công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (03/01)

Kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh quan tâm sắp xếp, bố trí lịch để Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các Đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại Hội nhiệm kỳ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh theo thời gian và địa điểm trên.

Công văn gửi Sở Văn hóa & Thể thao Du lịch (03/01)

Thực hiện Quy định của Điều lệ Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội theo Nhiệm kỳ của Hội, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ II của Hội Doanh nghiệp tỉnh.