ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI VIÊN
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kính gửi: Ban Thường vụ Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thư mời của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi nhất trí tham gia hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với tư cách cá nhân doanh nhân đại diện doanh nghiệp.

 

Họ và tên:
Giới tính: Nam     Nữ
Ngày sinh:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Ngành nghề đơn vị:
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động:
Fax:
Địa chỉ Website:
Địa chỉ Email:

Kính đề nghị Ban Thường vụ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét và chấp thuận.


Bản đăng ký này sẽ được gửi về: Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 7 toà nhà BIDV, số 41 Hùng Vương - TP. Huế
Điện thoại: 054. 3.837789. - Fax: 054. 3. 837879.
Email: doanhnghiephue@gmail.com - Website:www.doanhnghiephue.com.vn
Số TK: 177 010 000 004 015 NH Công thương CN Huế

(Lệ phí kèm theo khi đăng ký gia nhập Hiệp Hội: 200.000đ)