Thư viện pháp luật

Công bố 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã và thành phố Huế (17/06)

 Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (gồm 16 TTHC), hủy bỏ (04 TTHC) trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Những chính sách liên quan đến cán bộ công chức viên chức, giao thông, nông - lâm nghiệp… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 6/2019. (31/05)

 5 chinh sach quan trong co hieu luc tu thang 6/2019 hinh anh 1 Những chính sách liên quan đến cán bộ công chức viên chức, giao thông, nông - lâm nghiệp… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cấm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp (13/06)

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử (17/04)

 Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Sẽ bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (26/03)

 Đây là một trong số những điểm mới tại Nghị định thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017 (31/10)

 Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 (Ảnh minh họa)Trong tháng 11/2017, có nhiều văn bản quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam…

Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 (Ảnh minh họa)
 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017 (31/07)

 Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/08/2017 (Ảnh minh họa)Trong tháng 08/2017, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là: Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…

 

Danh sách 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua (13/07)

 Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2018 (Ảnh minh họa)Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có 12 Luật mới đã được thông qua, trong đó có: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14; Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14…

 

Trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp (24/05)

 

 

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp nơi người quản lý doanh nghiệp, người đại diện đang hoặc đã làm việc nhưng chưa đến mức bị truy tố theo quy định của pháp luật.

 

Ngân hàng Nhà nước đính chính một số nội dung tại Thông tư 39 (03/04)

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-NHNN về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính. (17/03)

Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) v hoạt động thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. (17/03)

 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/13/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư quy định về quản lý Website Thương mại điện tử (21/02)

 1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số52/2013/NĐ-CP) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các website hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; website cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng. Những website này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (19/02)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được công văn số 729/UBND -DN ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2016 - 2020.

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 3 triệu đồng (14/11)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế (28/10)

 Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ (28/10)

 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương


Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ (28/10)

 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dự thảo trình Quốc Hội (28/10)

 Luật này quy định các nguyên tắc, nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguồn vốn, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (18/10)

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mới nhất. Ngày ban hành 12/09/2016 Ngày có hiệu lực: 15/11/2016.