Thông tin hoạt động Hiệp hội tháng 4 và 5 năm 2016

 Thực hiện Chương trình hoạt động Quý 2/2016 do Hội nghị BCH Hiệp Hội Quý 1 đề ra, trong tháng 4 và tháng 5/2016, Hiệp Hội đã triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

Môi trường kinh doanh
Thêm "tâm thư" của doanh nghiệp gửi Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) ngày 29/4, các DN, hiệp hội DN đã gửi nhiều kiến nghị tới Chính phủ và Thủ tướng. Nay, các DN và hiệp hội tiếp tục gửi những kiến nghị khá xác đáng vào dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ phát triển DN, đang được đưa ra lấy ý kiến trước khi ban hành.