Sơ kết hoạt động Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức triển khai các hoạt động theo Phương hướng nhiệm vụ đề ra năm 2016, trọng tâm là các hoạt động góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn để phát triển SXKD.  Các ý kiến của DN được Hiệp Hội tổng hợp trực tiếp báo cáo tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016 của Lãnh đạo tỉnh.

Môi trường kinh doanh
Thông tin tháng bán hàng khuyến mãi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2016

Nhằm hưởng ứng công cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh và kích cầu tiêu dùng xã hội, xây dựng các thương hiệu Việt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong nước. Chương trình tháng bán hàng khuyến mãi định kỳ hàng năm được Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/8/2016.

Giới thiệu doanh nghiệp Công ty cổ phần Dệt May Huế đầu tư 190 tỷ đồng phát triển sản xuất

(TTH) - Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng nhu cầu của đối tác xuất khẩu, Công ty CP Dệt May Huế đã và đang triển khai 3 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng kinh phí chiếm 190 tỷ đồng.

Sinh nhật hội viên

Công ty CP An Phú
26/08/2000


Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An
20/08/2011