Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) cho các Doanh nghiệp hội viên năm 2016

 Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) cho các Doanh nghiệp hội viên năm 2016

         Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng, được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong quý 2 năm 2016, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai 1 lớp tập huấn  về Pháp luật lao động, BHXH và 1 Khóa đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Môi trường kinh doanh
Thêm "tâm thư" của doanh nghiệp gửi Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) ngày 29/4, các DN, hiệp hội DN đã gửi nhiều kiến nghị tới Chính phủ và Thủ tướng. Nay, các DN và hiệp hội tiếp tục gửi những kiến nghị khá xác đáng vào dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ phát triển DN, đang được đưa ra lấy ý kiến trước khi ban hành.

Đào tạo nguồn nhân lực
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) cho các Doanh nghiệp hội viên năm 2016

 Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp tập huấn Pháp luật lao động, BHXH và Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) cho các Doanh nghiệp hội viên năm 2016

         Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng, được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh và của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong quý 2 năm 2016, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai 1 lớp tập huấn  về Pháp luật lao động, BHXH và 1 Khóa đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Giới thiệu doanh nghiệp Công ty cổ phần Dệt May Huế đầu tư 190 tỷ đồng phát triển sản xuất

(TTH) - Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng nhu cầu của đối tác xuất khẩu, Công ty CP Dệt May Huế đã và đang triển khai 3 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng kinh phí chiếm 190 tỷ đồng.