HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 Tại Hội nghị BCH Hiệp Hội DN tỉnh lần thứ 11 (mở rộng), Chủ tịch Hiệp Hội đã báo cáo tình hình doanh nghiệp và hoạt động của HIệp Hội 6 tháng đầu năm 2015. Đã có nhiều hoạt động được đánh giá khá hiệu quả nhưng cũng cần nổ lực triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm, nhất là cần chuẩn bị thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và Câu lạc bộ doanh nghiệp FDI theo yêu cầu của tỉnh.

Giới thiệu doanh nghiệp Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt gần 4.000 tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2015, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 3.988,7 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 1.098,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, chiếm 27,5% tổng vốn. Tình hình thực hiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước tăng so cùng kỳ do nguồn vốn ngân sách Trung ương tăng khá, chủ yếu thực hiện các công trình của Bộ, ngành như Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính,...  Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tập trung đầu tư vào những công trình trọng điểm trên địa bàn: Mở rộng quốc 1A đoạn La Sơn - Lăng Cô; Đường La Sơn - Nam Đông; những dự án thuộc chương trình nông thôn mới;... Trong khi đó nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý tăng thấp do các dự án đầu năm chủ yếu thực hiện những công trình chuyển tiếp với số vốn còn lại ít,