THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ HỌC “LẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP”

Quản trị và giảm thiểu rủi ro thiên tai luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp trong phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) tổ chức khóa học:

“LẬP KẾ HOẠCH QLRRTT CHO DOANH NGHIỆP”

Doanh nhân & Doanh nghiệpTổng vốn đầu tư trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt gần 4.000 tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2015, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 3.988,7 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 1.098,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, chiếm 27,5% tổng vốn. Tình hình thực hiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước tăng so cùng kỳ do nguồn vốn ngân sách Trung ương tăng khá, chủ yếu thực hiện các công trình của Bộ, ngành như Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính,...  Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tập trung đầu tư vào những công trình trọng điểm trên địa bàn: Mở rộng quốc 1A đoạn La Sơn - Lăng Cô; Đường La Sơn - Nam Đông; những dự án thuộc chương trình nông thôn mới;... Trong khi đó nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý tăng thấp do các dự án đầu năm chủ yếu thực hiện những công trình chuyển tiếp với số vốn còn lại ít,

 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệpHiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh và Doanh nghiệp hội viên tặng quà Tết cho đồng bào nghèo trong tỉnh

 

Nhằm hỗ trợ các gia đình đồng bào nghèo trong tỉnh có điều kiện vui Xuân, đón Tết; nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan, trong đó có Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO”.  Hưởng ứng Chương trình này, các doanh nghiệp hội viên thuộc HIệp Hội đã ủng hộ số kinh phí 192,5 triệu đồng và đã báo cáo tổng hợp chung với Ban tổ chức Chương trình tại UBMTTQVN tỉnh. Để kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo trong tỉnh vui Xuân, đón Tết, trong các ngày từ 10 đến 12/2/2015 (22-24 âm lịch), Hiệp Hội đã tổ chức các Đoàn doanh nghiệp Hội viên phối hợp với UBMTTQVN tỉnh đi thăm và tặng quà Tết cho nhiều gia đình nghèo ở các địa phương xã Hương Thọ (TX Hương Trà), các xã Quảng An, Quảng Thái, Quảng Lợi (H.Quảng Điền) và một số cơ sở xã hội từ thiện trên địa bàn thành phố Huế.
 

Đào tạo nguồn nhân lựcTHƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ HỌC “LẬP KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP”

Quản trị và giảm thiểu rủi ro thiên tai luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp trong phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) tổ chức khóa học:

“LẬP KẾ HOẠCH QLRRTT CHO DOANH NGHIỆP”

Giới thiệu doanh nghiệp Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt gần 4.000 tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm 2015, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ước tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 3.988,7 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 1.098,7 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, chiếm 27,5% tổng vốn. Tình hình thực hiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước tăng so cùng kỳ do nguồn vốn ngân sách Trung ương tăng khá, chủ yếu thực hiện các công trình của Bộ, ngành như Trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính,...  Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tập trung đầu tư vào những công trình trọng điểm trên địa bàn: Mở rộng quốc 1A đoạn La Sơn - Lăng Cô; Đường La Sơn - Nam Đông; những dự án thuộc chương trình nông thôn mới;... Trong khi đó nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý tăng thấp do các dự án đầu năm chủ yếu thực hiện những công trình chuyển tiếp với số vốn còn lại ít,