Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

  Các doanh nghiệp tiêu biểu nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của UBND tỉnhNhững năm qua, với sự quan tâm của Tỉnh, nhất là từ năm 2016, Tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách và giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo chủ đề "Năm doanh nghiệp". Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển, đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Doanh nhân & Doanh nghiệp
Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

  Các doanh nghiệp tiêu biểu nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của UBND tỉnhNhững năm qua, với sự quan tâm của Tỉnh, nhất là từ năm 2016, Tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách và giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo chủ đề "Năm doanh nghiệp". Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển, đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG 2017”

Với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài CLB CEOHUE - Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/10/2017 vừa qua, Câu lạc bộ CEOHUE thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thiệt hại nặng nề sau thiên tai đã rà soát và kịp thời chung tay giúp sức đến các xã bị thiệt hại nặng nề nhất cũng như đang cần thiết nhất để giúp đỡ. Đoàn đã đi thăm và tặng 140 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng ở 03 huyện: Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch.