Luật Doanh nghiệp & Đầu tư

Công bố 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã và thành phố Huế (17/06)

 Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (gồm 16 TTHC), hủy bỏ (04 TTHC) trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cấm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp (13/06)

Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính. (17/03)

Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) v hoạt động thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. (17/03)

 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/13/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 3 triệu đồng (14/11)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế (28/10)

 Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ (28/10)

 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương


Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ (28/10)

 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Một số điểm mới của Luật đầu tư 2014 (10/05)

1. Giấy chứng nhận đầu tư được thay bằng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ĐKĐT:
- Các DA trong KCN, KKT: BQL các KCN, KKT.
- Các DA nằm ngoài KCN, KKT: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quy định cũ: UBND cấp tỉnh).
2. Quy định cụ thể ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: gồm 267 ngành, nghề cụ thể.
(Luật ĐT 2005: chỉ quy định 8 lĩnh vực đầu tư có điều kiện).