Luật Doanh nghiệp & Đầu tư
Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính.

Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng nhà nước VN quy định cho vay tiền tiêu dùng của công ty tài chính. Hoạt động tín dụng tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) v hoạt động thẻ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/13/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ từ 3 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế

 Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương


Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Một số điểm mới của Luật đầu tư 2014

1. Giấy chứng nhận đầu tư được thay bằng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ĐKĐT:
- Các DA trong KCN, KKT: BQL các KCN, KKT.
- Các DA nằm ngoài KCN, KKT: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quy định cũ: UBND cấp tỉnh).
2. Quy định cụ thể ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: gồm 267 ngành, nghề cụ thể.
(Luật ĐT 2005: chỉ quy định 8 lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.