Thông tin liên hệ


Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 73 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tel: 0234.3837789 - Fax: 0234.3837879
Email: doanhnghiephue@gmail.com - Website: www.doanhnghiephue.com.vn
Số TK: 177 010 000 004 015 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh T.T.Huế

Đóng góp ý kiến