Thư viện pháp luật chung

Hướng dẫn Người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (16/07)

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Nhiều chính sách mới liên quan đến người dân có hiệu thực thi hành từ 01/7 (02/07)

 Từ ngày 01/7/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, BHYT…sẽ chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho người dân

Từ ngày 01/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới? (15/06)

Theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính, các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được áp dụng theo Thông tư mới bao gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021 (02/05)

 Quy định yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá; quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử, Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú; tăng tiền hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 (06/08)

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước …Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/08/2019 (Ảnh minh họa: nguồn internet)
 
 

Hơn 3.000 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam 6 tháng đầu năm (08/07)

 (PLVN) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sáu tháng đầu năm 2019 ghi nhận 3.159 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 2.684 cuộc (tương đương 45,90%) so với cùng kỳ năm 2018.

 

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (08/07)

 Trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp, Nghị định này đã điều chỉnh bãi bỏ một số hành vi không phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung một số điểm mới để thích hợp với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể như sau:

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử (17/04)

 Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Sẽ bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (26/03)

 Đây là một trong số những điểm mới tại Nghị định thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017 (31/10)

 Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 (Ảnh minh họa)Trong tháng 11/2017, có nhiều văn bản quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam…

Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 (Ảnh minh họa)
 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017 (31/07)

 Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 15/08/2017 (Ảnh minh họa)Trong tháng 08/2017, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là: Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…

 

Danh sách 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua (13/07)

 Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2018 (Ảnh minh họa)Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có 12 Luật mới đã được thông qua, trong đó có: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14; Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14…

 

Ngân hàng Nhà nước đính chính một số nội dung tại Thông tư 39 (03/04)

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-NHNN về việc đính chính một số nội dung tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Thông tư quy định về quản lý Website Thương mại điện tử (21/02)

 1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (sau đây gọi là Nghị định số52/2013/NĐ-CP) quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các website hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; website cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng. Những website này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (19/02)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được công văn số 729/UBND -DN ngày 15 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt nam giai đoạn 2016 - 2020.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dự thảo trình Quốc Hội (28/10)

 Luật này quy định các nguyên tắc, nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguồn vốn, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị quyết 19 CP (01/07)

Nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016

Quy định mới về hóa đơn hàng hóa nhập khẩu lưu thông nội địa (12/06)

 Từ 1/7/2015, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa cần có hóa đơn, chứng từ phân theo từng loại hàng hóa như sau:

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2015 (03/04)

 Cụ thể, thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét tuyển vào đại học, cao đẳng sẽ được cấp 04 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển trong 04 đợt, bao gồm nguyện vọng I và 03 nguyện vọng bổ sung. Trong đó, mỗi phiếu đăng ký xét tuyển của mỗi đợt cho phép thí sinh được đăng ký tối đa 04 ngành hoặc nhóm ngành của mỗi trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I sẽ không được đăng ký xét tuyển ở các đợt tiếp theo. Đặc biệt, trong thời gian quy định của đợt xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh được quyền thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để nộp vào trường khác.

Luật số: 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động (27/03)

 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng laođộng trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệlao động; quản lý nhà nước về lao động.