Luật đất đai
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mới nhất. Ngày ban hành 12/09/2016 Ngày có hiệu lực: 15/11/2016.

Những điều cần biết luật đất đai sửa đổi 2016

 Tìm hiểu luật đất đai sửa đổi 2016 qua những ý kiến của đại biểu về dự thảo luật đất đai. Toàn văn nghị quyết luật đất đai áp dụng trong năm 2016. Dự thảo phù hợp với Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức cho nông dân tham gia đóng góp lấy ý kiến đưa vào Dựthảo Luật Đất đai sắp sửa đổi Qua các đợt tổ chức có 6.772 người tham gia đã đóng góp 2.471 ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai mới 2016.

Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.