Thông báo

Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được công văn số 0881/PTM-ITB ngày 16/6/2022 cả Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài. Nhận thấy đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Hiệp hội Doanh nghiệp thông tin về chương trình đến Qúy doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng tại thị trường Châu Âu

- Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2022

- Địa điểm: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức

2. Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ

- Thời gian dự kiến: tháng 11 năm 2022 và tháng 4 năm 2023

- Địa điểm: Mỹ (New York, Washington DC, San Francisco, Los Angeles…)

3. Đối tượng tham gia:

- Lãnh đạo cấp cao, cấp trung của các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam

- Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan đến kinh doanh, kết nối kinh doanh tại EU

- Các cá nhân quan tâm đến thị trường EU và văn hóa kinh doanh hiện đại

4. Đăng ký tham dự

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày 15/08/2022

- Thông tin liên hệ: Ms. Trần Thị Tố Loan - Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội - Điện thoại: 0903198499 - Email: loantttt-itb@vcci.com.vn

Nội dung chi tiết chương trình và mẫu đơn đăng ký vui lòng xem các file đính kèm dưới đây:

- Thư mời tham dự chương trình của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài;

- Phiếu đăng ký tham gia chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài;

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự./.


Tin tức liên quan