Thư viện pháp luật

Miễn thuế thu nhập cá nhân với nhiều đối tượng (10/05)

 Về thuế TNCN: Bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với: thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Quy định mới về hóa đơn hàng hóa nhập khẩu lưu thông nội địa (10/05)

Đối với hàng hóa mà cơ sở kinh doanh trực tiếp nhập khẩu về để kinh doanh thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (đối với cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn và Phiếu nhập kho (đối với cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính), Phiếu nhập kho (đối với trường hợp hàng hóa lưu kho)

Một số điểm mới của Luật đầu tư 2014 (10/05)

1. Giấy chứng nhận đầu tư được thay bằng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ĐKĐT:
- Các DA trong KCN, KKT: BQL các KCN, KKT.
- Các DA nằm ngoài KCN, KKT: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quy định cũ: UBND cấp tỉnh).
2. Quy định cụ thể ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: gồm 267 ngành, nghề cụ thể.
(Luật ĐT 2005: chỉ quy định 8 lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 

Nghị quyết 19 CP (01/07)

Nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016

Quy định mới về hóa đơn hàng hóa nhập khẩu lưu thông nội địa (12/06)

 Từ 1/7/2015, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa cần có hóa đơn, chứng từ phân theo từng loại hàng hóa như sau:

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 04/2015 (03/04)

 Cụ thể, thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét tuyển vào đại học, cao đẳng sẽ được cấp 04 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển trong 04 đợt, bao gồm nguyện vọng I và 03 nguyện vọng bổ sung. Trong đó, mỗi phiếu đăng ký xét tuyển của mỗi đợt cho phép thí sinh được đăng ký tối đa 04 ngành hoặc nhóm ngành của mỗi trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I sẽ không được đăng ký xét tuyển ở các đợt tiếp theo. Đặc biệt, trong thời gian quy định của đợt xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh được quyền thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để nộp vào trường khác.

Luật số: 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động (27/03)

 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng laođộng trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệlao động; quản lý nhà nước về lao động.

Nghị định số 41/2013 quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công (27/03)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công,

Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (27/03)

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Nghị định số 43 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. (27/03)

 Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động,

Nghị định số 44 Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động (27/03)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2015 (03/03)

Ngày 29/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Tại Thông tư này, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/2015 (05/01)

Ngày 20/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-NHNN quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước; trong đó, tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được Thông tư này giải thích là những tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước. Những tổ chức này sẽ được dùng tiền mặt trong các trường hợp: Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ, sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; việc thanh toán được thực hiện tại các xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng nông thôn chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; và đặc biệt, trong trường hợp khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng (trừ khi các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng).

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2014 (01/12)

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ngoài hành vi nên trên, mức tiền phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng cũng được áp dụng đối với các hành vi như: Lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động (máy ATM) không đúng quy định; đặt máy tại nơi có hệ thống điện không đáp ứng quy định để máy giao dịch tự động nuốt thẻ của khách hàng khi mất điện đột ngột; không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động; không duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ bất cứ lúc nào… Đồng thời, Nghị định cũng quy định hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật cũng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 15 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, Chính phủ quy định mức phạt 100 triệu - 150 triệu được áp dụng với việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một địa điểm khác…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014 (05/11)

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, việc thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán phải đảm bảo các nguyên tắc: Hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn. Việc chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận chỉ thực hiện sau khi bán đấu giá không thành công (không có hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) hoặc không bán hết số cổ phần, phần vốn nhà nước chào bán qua đấu giá, trừ trường hợp bán thỏa thuận các cổ phiếu đã niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với giá bán thỏa thuận quy định. Trường hợp bán thỏa thuận không thành công thì doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo chủ sở hữu vốn nhà nước đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xem xét, mua lại...

Cục Thuế Thừa Thiên Huế thông báo một số nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC và lập đường dây nóng hỗ trợ NNT (16/09)

 hực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư. Một số nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC như sau:

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất (18/07)

Thông tư 76/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Trường hợp được giao đất diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2014 (01/07)

Nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật và cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp (DN) Nhà nước để có biện pháp khắc phục và giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ sở hữu phát hiện những yếu kém trong hoạt động kinh doanh của các DN Nhà nước để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền..., ngày 20/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DN Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2014 (05/05)

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.Trong đó, tổ chức thực hiện tư vấn phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; có Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn hiện hành; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; đã đăng ký tham gia hoạt động theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện và có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn đã được cấp Thẻ chuyên gia đánh giá (đã tốt nghiệp đại học, đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2014 (03/03)

Quy định về các trường hợp không được thanh toán bằng tiền mặt; Phí xét nghiệm máu phát hiện HIV là 52.000 đồng/xét nghiệm; In hóa đơn giả, phạt đến 50 triệu đồng; Quy định về các trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài; Cung cấp thiếu thông tin chứng khoán phạt đến 150 triệu đồng; Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam; Tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học;... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2014.