Chương trình Đại hội
Dự thảo Báo cáo tại Đại hội Hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II

Dự thảo Báo cáo tại Đại hội Hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II.

Tải tại đây:

Tin tức liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.