Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội Hội Doanh nghiệp tỉnh ngày 07/01/2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ II

HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN II

 

Khách sạn Indochine Palace, ngày 7/01/2012

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

 

7h00 - 7h30

 

Đón tiếp đại biểu.

 

Ban Tổ chức

7h30-8h00

Chương trình ca nhạc, trình diễn thời trang chào mừng Đại hội.

Chi hội may mặc và Cty Hoàng Tân Hương

8h00-8h20

Nghi thức khai mạc Đại hội:

-         Chào cờ.

-         Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

-         Bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.

    -    Diễn văn Khai mạc Đại hội

 

 

Ban Tổ chức

8h20-9h00

 

Báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ I và

 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II của Hội.

 

Chủ tịch đoàn

 

9h00-9h15

 

Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội.

 

 

Chủ tịch đoàn

 

9h15-9h45

 

Tham luận của Hội viên.

 

 

Các Doanh nghiệp

Hội viên

9h45-10h30

Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.

Trao tặng Bằng khen Thủ tướng cho Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh

10h30-10h45

 

Bầu BCH Hội và Ban Ban kiểm tra nhiệm kỳ II (2012-2017).

 

 

Chủ tịch đoàn Đại hội

 

10h45 -11h00

 

Giải lao - Họp BCH Hội lần thứ nhất.

 

Ban Tổ chức

11h00 -11h30

BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ;

Báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ và Thường trực Hội khóa II;

Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Chủ tịch đoàn 

Thư ký Đại hội

11h30

 Tổng kết bế mạc Đại hội.

Tiệc mừng thành công Đại Hội.

Chủ tịch đoàn và

Ban tổ chức

 


Tin tức liên quan