Quản trị doanh nghiệp

25.729 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm

25.729 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm

(DĐDN) - Trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước có 25.729 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 143.408 tỷ đồng, tăng tương ứng theo tỷ lệ 8,1% và 16,2% so với cùng kỳ năm 2013.

 

 

 

 


 

Riêng trong tháng 4/2014, cả nước có 7.373 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 45.425 tỷ đồng, giảm 1,5% về số doanh nghiệp và tăng 29,5% về số vốn đăng ký so với tháng 3/2014.

Trong 4 tháng, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 21.489 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 4.725 doanh nghiệp, tăng 9,2%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 13.489 doanh nghiệp, tăng 10,1%; Số doanh nghiệp giải thể là 3.275 doanh nghiệp, tăng 7,2%.

Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2014 là 5.863 doanh nghiệp.

Trong 4 tháng đầu năm 2014, hầu hết các vùng kinh tế trên cả nước đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013.

Các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động vẫn tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm là vùng Đông Nam Bộ là 2.483 doanh nghiệp (TP.HCM 2.044 doanh nghiệp), vùng đồng bằng sông Hồng 1.874 là doanh nghiệp (Hà Nội 1.366 doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký vẫn tập trung chủ yếu tại các địa phương trọng điểm như: TP.HCM  7.617 doanh nghiệp, Hà Nội 4.582 doanh nghiệp, Hải Phòng 585 doanh nghiệp, Đà Nẵng có 660 doanh nghiệp.


Về cơ cấu theo ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, trong 4 tháng đầu năm 2014, hầu hết các ngành đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013. Điển hình là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 276,4%, thể hiện lộ trình tái cấu trúc hệ thống của Ngân hàng Nhà nước đã và đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, một số ngành lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Thông tin và truyền thông (giảm 60,7%); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 0,9%).

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, một số lĩnh vực đã có xu hướng bớt khó khăn hơn khi số doanh nghiệp phải dừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013 như: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 3,3%; hoạt động dịch vụ khác giảm 27,2%.

Ngoài ra, lĩnh vực có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tập trung nhiều nhất là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 2.133 doanh nghiệp.

Minh Nguyên (dddn.com.vn)Tin tức liên quan