Quản trị doanh nghiệp

Chính phủ yêu cầu tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên

Chính phủ yêu cầu tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên

(DĐDN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa được Chính phủ ban hành.

 

Chính phủ thống nhất đánh giá trong 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Lạm phát được kiềm chế, thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán; chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng nhẹ so với tháng 3 những vẫn là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, chứa đựng nhiều rủi ro.

Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết chính phủ thường kỳ tháng 4 đưa ra là: Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng, theo kế hoạch đầu năm, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng; giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ cũ để tăng khả năng tiếp cận tín dụng; tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng tổng cầu của nền kinh tế; tăng cường quản lý hoạt động của hệ thống ngân hàng, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các tỷ lệ an toàn đối với hoạt động ngân hàng. Tập trung triển khai quyết liệt Đề án Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo công tác thu ngân sách, bảo đảm tiến độ thu theo kế hoạch, kết hợp với việc quản lý chặt chẽ các khoản chi tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc thực thi các nhiệm vụ liên quan đến thuế và hải quan; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá, bảo vệ thị trường và người tiêu dùng, bảo đảm việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đúng mục đích, hiệu quả.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn FDI. Tiếp tục quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Sớm có giải pháp xử lý vốn hoặc tạm ứng cho các dự án cấp thiết. Đặc biệt là thu xếp đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA và ứng vốn năm 2015 cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

CH(dddn.com.vn)

Tin tức liên quan