Quản trị doanh nghiệp

UBND tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

 

UBND tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Cập nhật 25/08/2014 08:03 AM

 
 

Chiều ngày 21/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho rằng, dự báo trong 5 năm tới, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có khả năng phục hồi, có thể tác động tích cực và tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh ngoài việc đánh giá rõ kết quả và tình hình phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2010 - 2015 cần phải căn cứ vào Kết luận 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Quyết định số 86 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2020, Chỉ thị số 22 ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội và đô thị Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là xây dựng Thừa Thiên Huế theo mô hình đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, làm tốt vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa ở khu vực miền Trung. Phát triển theo hướng tăng trưởng xanh trên nền tảng kinh tế tri thức gắn với khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ; lấy dịch vụ làm hạt nhân phát triển; công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao làm động lực cho tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phòng tránh và ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các sở, ngành và địa phương tiến hành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 phải bám sát mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển của Trung ương và của Tỉnh. Trong đó phải dự báo được các tác động, ảnh hưởng trong tình hình mới và mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 phải đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, bảo đảm các cân đối vĩ mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất. Ngoài ra phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, hạn chế việc “xin - cho” trong đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, dự án chậm tiến độ để nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

 

Hội nghị triển khai

 

Thay mặt UBND tỉnh, ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu và hướng dẫn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 cho các sở, ngành và các địa phương.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan