Quản trị doanh nghiệp

Một số điều doanh nghiệp cần nắm khi thực hiện kê khai Thuế điện tử

 

MỘT SỐ ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN NẮM KHI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Ngày 26/08/2014

 
 

Thực hiện cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại lý thuế (NNT,ĐLT); giảm chi phí về thời gian và thủ tục giấy tờ trong việc khai thuế, nộp thuế; không phải gửi tờ khai giấy đến cơ quan thuế và không phải đến cơ quan thuế để nộp tờ khai. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp nắm vững quy trình và từng bước thực hiện thủ tục kê khai thuế điện tử (iHTKK), phòng Tin học xin hướng dẫn thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Để thực hiện tiến hành kê khai thuế điện tử doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một đơn vị cung cáp chữ ký số CA.

Bước 2: Cài đặt chữ ký số vào máy tính.

Bước 3: Cài đặt máy in ảo để in ra file PDF (có thể tải từ trang iHTKK).

Bước 4: Cài đặt java. Ngoài ra đơn vị có thể cài đặt thêm phần mềm ký offline (có thể bỏ qua phần này).

Bước 5: Thực hiện kê khai thông tin đăng ký theo mẫu số 01/ĐK-KĐT để

đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng  bằng cách vào địa vào địa chỉ trang webhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn và thực hiện khai báo như sau:

Vào chức năng đăng ký

- Đối tượng: Chọn Người Nộp thuế

- Khai báo MST của doanh nghiệp

- Số Điện thoai: Số điện thoại liên hệ với Cơ quan thuế (CQT)

          - Email: địa chỉ Email để nhận thông báo từ phía cơ quan thuế gửi khi DN thực hiện kê khai và đăng ký nộp hồ sơ.

- Chọn tiếp tục và thực hiện ký điện tử.

          - Ghi chú: Phải gắn USB token vào để thực hiện ký và gửi đăng ký.

Bước 6: Sau khi thực hiện đăng ký nộp hồ qua mạng xong Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo chấp nhận của CQT về việc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng gồm có tiêu chí định danh tên đăng nhập vào iHTKK là MST của DN và mật khẩu. DN cần thực hiện đổi mật khẩu mới sau khi đã đăng nhập thành công vào iHTKK để dễ dùng sau này.

Bước 7: Thực hiện đăng ký các loại tờ khai, báo cáo cần nộp cho cơ quan thuế bằng cách vào chức năng: Tài khoản -> Đăng ký nộp tờ khai -> chọn loại tờ khai -> loại kỳ kê khai -> check đánh dấu -> Tiếp tục

ð     Xuất hiện bảng danh sách đã chọn nếu thấy đúng thì chấp nhận còn  không thì thực hiện chọn lại.

ð     Trường hợp đã đăng ký tờ khai mà còn thiếu hay bị thừa thì vào chức năng đăng ký tờ khai hiện danh sách tờ khai rồi thực hiện đăng ký thêm tờ khai hoặc đăng ký ngừng tờ khai.

Sau khi thực hiện xong DN sẽ nhận được thông báo từ phía CQT.

Bước 8: Tạo tờ khai điện tử:

-        Tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất.

-        Tạo tờ khai trực tiếp trên cổng điện tử.

-        Kết xuất tờ khai PDF.

-        Kết xuất tờ khai XML

Ghi chú: Đối với tờ khai GTGT, kết xuất tờ khai chính và các phụ lục trừ 01-1/GTGT, 01-2/GTGT từ ứng dụng HTKK (nhập thông số trang in tương ứng với trang chứa tờ khai chính và các bảng kê cần in), và gửi kèm bảng kê Excel.

Tờ khai chính kết xuất ra file PDF, Bảng kê hoá đơn kết xuất file Excel (do bảng kê thường có dung lượng lớn – Hệ thống chỉ nhận những tờ khai, bảng kê nhỏ hơn 5MB). Riêng tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi dưới định dạng file XML kết xuất từ ứng dụng HTKK hoặc ứng dụng quyết toán thuế TNCN.

Đối với tờ khai 01/GTGT và tờ khai 01/TTĐB có dung lượng lớn hơn 5MB thì tách riêng bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT và bảng kê PL 01-1/TTĐB và PL 01-2/TTĐB riêng còn lại các phụ lục khác điều được gửi đính kèm với tờ khai chính, ví dụ: khi xem in tờ khai 01/GTGT có 103 trang trong đó trang 2-100 là các phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT thì khi in ta chọn số trang cần in là : 1, 101, 102, 103 hoặc 1, 101-103 rồi thực hiện in ra file PDF. Các phụ lục được tách bằng cách kết xuất ra Excel rồi tách theo từng phụ lục.

Bước 9: Gửi tờ khai điện tử: Chọn tab Nộp tờ khai  -> đến khi xuất hiện ô chọn tệp tờ khai rồi thực hiện chọn tệp cần gửi -> chọn ký điện tử để ký tờ khai khi báo ký thành công (nếu chưa ký nếu đã ký offline thì không cần ký lại) -> thực hiện gửi tờ khai. Nếu có phụ lục đính kèm thì chọn vào phần phụ lục trong danh sách tờ khai đã gửi để thực hiện gửi như gửi tờ khai bình thường. Đơn vị sẽ nhận được thông báo sau khi gửi tờ khai thành công.

Bước 10: Thực hiện tra cứu tờ khai và thông báo: Vào chức năng tra cứu chọn loại tờ khai hoặc thông báo cần tra có thể chọn theo thời gian hoặc chọn tất cả.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản  cần thiết sẽ giúp các doanh nghiệp nắm vững hơn trong việc thực hiện kê khai thuế điện tử của doanh nghiệp.

 

 

 


Tin tức liên quan