Văn hoá xã hội

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế cho DN đang gặp khó khăn

 

Xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế cho DN đang gặp khó khăn

Cập nhật  08:13 22/09/14

 

Doanh nghiệp đang gặp khó khăn khách quan, đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014 sẽ được xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 01/07/2013 là chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 về một số giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ cho phép doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014, 2015 và 17% từ năm 2016…

Đối với cá nhân, Chính phủ cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế. Cụ thể, cá nhân chuyển nhượng bất động sản được lựa chọn phương pháp nộp thuế 25% trên thu nhập từng lần chuyển nhượng hoặc 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam là thuyền viên làm thuê cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; đối với thu nhập của chủ tàu từ hoạt động cung cấp dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác hải sản xa bờ…

Theo Thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan