Văn hoá xã hội
Toàn tỉnh có 292 doanh nghiệp đăng ký mới

 Toàn tỉnh có 292 doanh nghiệp đăng ký mới

Ngày cập nhật 22/09/2014 08:29

(TTH) - Theo thông tin từ UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 292 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký trên 713 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 5.077 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 24.750 tỷ đồng.

Tỉnh đã cấp mới 18 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng (gồm: 10 dự án ngoài khu công nghiệp, 07 trong khu công nghiệp và 01 trong khu kinh tế); cấp mới 07 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 41 triệu USD; lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 78 dự án, với tổng vốn 2.241,8 triệu USD.

Liên Minh (TTH)

Tin tức liên quan
Giới thiệu doanh nghiệp Tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại TT-Huế đạt 4.380 tỷ đồng

 Với bối cảnh năm 2016 rất khó khăn về đơn hàng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may tại TT-Huế tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may trong năm 2017.