Quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ 100% kinh phí khi thành lập mới hợp tác xã

 

Hỗ trợ 100% kinh phí khi thành lập mới hợp tác xã

Cập nhật  7:31 06/01/15

 

Đó là quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 với mục tiêu tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã đối với sự phát triển của đất nước.

Hỗ trợ 100% kinh phí khi thành lập mới hợp tác xã. (Ảnh minh họa-Internet)

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tất cả các hợp tác xã trên địa bàn cả nước có nhu cầu, bao gồm cả quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã, sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực (cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã); đồng thời thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng xuống làm việc tại hợp tác xã có thời hạn để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý…; được tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, có điều kiện mở rộng thị trường; được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ưu tiên hỗ trợ trong các hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới…

Ngoài ra, hợp tác xã cũng sẽ được cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn các quy định của pháp luật trước khi thành lập; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động… Đặc biệt, được hỗ trợ 100% kinh phí khi thành lập mới hợp tác xã, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật Hợp tác xã; hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan