Quản trị doanh nghiệp

Thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

 

 Thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Cập nhật 08/05/2015 02:41 CH

 
Ông Phan Ngọc Thọ phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ

Sáng ngày 06/5/2015, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Đến dự, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

 

 

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2006 đến nay, với vai trò là một ngân hàng của chính phủ nhằm thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đối với các ngành, nghề, lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao nhất, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Trị đã đạt được một số kết quả nhất định trên nhiều mặt công tác nghiệp vụ.

Tuy nhiên, thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2013 và triển khai thực hiện tái cơ cấu về tổ chức, hoạt động của hệ thống Ngân hàng Phát triển giai đoạn I (2013-2015); vừa qua, ngày 17/4/2015, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển đã ký các quyết định tổ chức lại 15 Chi nhánh, theo đó thành lập mới 7 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực và 8 Phòng Giao dịch tại một số tỉnh trong phạm vi cả nước.

Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị được thành lập trên cơ sở giải thể, tổ chức lại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Trị để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị kể từ ngày 01/5/2015. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị có trụ sở chính đặt tại 01 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế; Phòng giao dịch đặt tại thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Toàn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị; ông Nguyễn Tài Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quảng Trị giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi Nhánh; ông Nguyễn Quang Vinh, Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quảng Trị giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi Nhánh; bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi Nhánh; ông Tô Viết Thân - Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi Nhánh.

 

 

Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao các Quyết định liên quan cho Ban Giám đốc Chi nhánh

 

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ mong muốn Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, tồn tại để triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng một Ngân hàng chuyên nghiệp phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững nền KTXH trên địa bàn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

 

www.thuathienhue.gov.vn


Tin tức liên quan