Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Mời tham dự Buổi giao lưu truyền hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Việt Nam
Kính gửi các Thường trực Hiệp Hội và quý Doanh nghiệp hội viên,
Chiều 26/10, Hiệp Hội DN tỉnh nhận được Thư mời của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (gửi qua email), mời Thường trực Hiệp Hội cùng 30 Doanh nghiệp hội viên tiêu biểu của Hiệp Hội DN tỉnh Thừa THiên Huế quan tâm đến tham dự Buổi giao lưu truyền hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Việt Nam.
Buổi giao lưu có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Đ/c Thương tướng Nguyễn CHí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam,các cơ quan TW và Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, được trực tiếp truyền hình từ 19h30 tối 30/10/2015 tại Hội trường UBND THành phố Huê, số 24 Tố Hữu, Huế.
Theo đề nghị của Lãnh đạo Hiệp Hội DNNVV VIệt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh xin chuyển thư mời này đến các Đ/c Thường trực và quý doanh nghiệp để sắp xếp tham dự (DN nhận được email này là đã được mời dự).
Xin xem nội dung thư mời và Chương trình chi tiết gửi ở các file kèm theo.
 
                                                                                VĂN PHÒNG HHDN TỈNH TTH
 
Kính gửi: Hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố
Văn phòng chuyển giấy mời, chương trình giao lưu bàn về thực trạng, hậu quả ô nhiễm bom mìn và việc triển khai chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vào lúc 19h30 ngày 30/10/2015, để các đồng chí biết và chuyển mời các doanh nghiệp hội viên tham gia chương trình có nhiều ý nghĩa đối với địa phương.
Cụ thể Giấy mời gửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội / Hiệp hội Doanh nghiệp địa phượng, đồng chí Từ sẽ chuyển tới các đồng chí vào ngày mai 27/10/2015.

Trân trọng

 


Tin tức liên quan