Góc hội viên sinh hoạt

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Tour du lịch Huế - Đà Lạt hàng tuần

 

Đăng ký mua tour tại:
 
1/ Văn phòng Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, số 11 Lê Lợi Huế hoặc
 
đăng ký qua các địa chỉ: doanhnghiephue@gmail.com, Fax: 054.3837879,
 
Điện thoại: 054.3837789, ĐTdđ: 0914612323 ( Gặp A.Được)
                                                     0122 557 2034 ( Gặp C. Điền)
                                                     0122 836 2454 (Gặp C.Minh)
 
2/ Công ty Huetourist, 120 Lê Lợi, Huế, Đt 054.3816263-3931727

 

 

Tin tức liên quan