Quản trị doanh nghiệp

Gói tín dụng ưu đãi dành cho DN thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV-TT Huế) luôn đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các sản phẩm tín dụng, tiền gửi và các dịch vụ tín dụng.

Với mong muốn được hợp tác, chia sẻ với các Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội và quý doanh nghiệp gói tín dụng vay vốn ngắn hạn hỗ trợ cho các doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội.

- Đối tượng ưu đãi: Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: Đáp ứng 100% nhu cầu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp

- Thời gian vay vốn: Tối đa 11 tháng.

Trân trọng thông báo đến quý Hội viên thuộc Hiệp hội!

upload/file/G%C3%B3i%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20d%C3%A0nh%20cho%20DN%20thu%E1%BB%99c%20Hi%E1%BB%87p%20h%E1%BB%99i%20DN%20T%E1%BB%89nh%20TT%20Hu%E1%BA%BF.pdf


Tin tức liên quan