Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Họp Ban chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh

 

   Chiều 12/7, Ban chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh đã có buổi họp để đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch 195/KH-UBND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì buổi họp.

Trong 6 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực (2011 - 2016), nguồn nhân lực của tỉnh đã có bước phát triển tiến bộ, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề được nâng cao với hơn 90 nghìn lao động được đào tạo. Đến năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 60%; trong đó đào tạo nghề chiếm 58%, tổng số lao động có việc làm mới bình quân hàng năm đạt hơn 16 nghìn người.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 8.500 lao động, đạt 53,1% kế hoạch năm; có hơn 230 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh mới trên 5,8 nghìn học sinh, sinh viên học nghề, đạt 51,26% kế hoạch. Đối với hệ đào tạo đại học, năm nay Đại học Huế có chỉ tiêu tuyển sinh 12.488 sinh viên vào 114 ngành đào tạo ở 8 trường đại học thành viên và 02 khoa trực thuộc.
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế như chưa có sự quan tâm đúng mức và thiếu sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các đơn vị trong khâu thu thập, cung cấp thông tin báo cáo; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở một số ngành, nghề chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp tuyển dụng; tình trạng lao động không có việc làm hoặc làm việc không ổn định còn nhiều, nhất là thanh niên ở nông thôn; chính sách phát triển, bồi dưỡng, thu hút, đãi ngộ nhân tài của tỉnh còn hạn chế…
Phát biểu kết luận tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị các sở, ngành cần rà soát và đánh giá đúng tình hình và như cầu nguồn nhân lực đối với từng, ngành lĩnh vực để đề xuất việc đào tạo nghề cho phù hợp với nhu cầu phát triển; đối với một số nội dung đề nghị phải điều chỉnh và sửa đổi trong Kế hoạch 195 cho phù hợp với tình hình mới, Phó chủ tịch UBND tỉnhyêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, nhất là đối với các cơ sở đào tạo để nghiêm cứu và thống nhất những nội dung cần phải điều chỉnh bổ sung nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 195 cùng như đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sự nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và những giai đoạn tiếp theo.  
Theo thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan