Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Danh sách các doanh nghiệp ủng hộ ngư dân đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị
      Nhằm góp phần tăng cường đoàn kết Quân – Dân; giúp đỡ, động viên, hỗ trợ các hộ dân nghèo, các gia đình chính sách trên các đảo, các xã ven biển, các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên cải thiện đời sống và thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội trên các địa bàn; yên tâm vơi khơi bám biển; xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống an sinh xã hội; củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

          Vào ngày 03 tháng 08 năm 2017, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ tổ chức thực hiện chương trình tại huyện đảo Cồn Cỏ và xã Triệu An, huyện triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và kết hợp các tàu tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển sẽ thực hiện giúp đỡ ngư dân và hàng năm đều thường xuyên tổ chức thực hiện ở các địa bàn miền Trung. 

      Đến nay Hiệp hội đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp hội viên, xin trân trọng cám ơn những tấm lòng đóng góp của quý lãnh đạo doanh nghiệp.   

     Danh sách ủng hộ và đăng ký tham gia Đoàn như sau:

STT Đơn vị   Kinh phí ủng hộ  
1 ViễnThông Thừa Thiên Huế               10,000,000 ₫
2 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng             10,000,000 ₫
4 Công ty TNHH Đa ngành Thành Lợi                3,000,000 ₫
5 Công ty TNHH1TV Mai Linh Huế               2,000,000 ₫
6 Công ty TNHH Volga Việt Nga              10,000,000 ₫
7 Vicoland Mart 
8 Công ty TNHH 1TV Thương mại & Dịch vụ lữ hành Phong Lan Việt
9 Công ty CP Sóng Việt CN Huế
10 DNTN Tân Vĩnh Phú 
11 DNTN Hoàng Nam 
12 Công ty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Thạch Nam. 
13 Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh
14 Công ty TNHH Hoàng Long               2,000,000 ₫
15 Công ty TNHH MTV TM DV Hà Phú               1,000,000 ₫
16 Công ty Scavi Huế                5,000,000 ₫
17 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế               3,000,000 ₫
18 Công ty TNHH Phú Đạt Gia               1,000,000 ₫
19 Doanh nghiệp tư nhân Đoan Trang                1,000,000 ₫
20 Công ty TNHH MTV TMDV Ngọc Yến               1,000,000 ₫
21 Hội doanh nghiệp đại lý bia Huda Thừa Thiên Huế                5,000,000 ₫ 

 

Danh sách tham gia Đoàn đi Cồn cỏ - Quảng Trị 

STT Họ và tên  Chức vụ  Đơn vị 
1 Dương Tuấn Anh Giám đốc ViễnThông Thừa Thiên Huế  
2 Hoàng Viết Thắng  Hội đồng quản trị  Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng
3 Nguyễn Thị Quang Hiền  Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng
4 Lê Minh Lợi  Giám đốc Công ty TNHH Đa ngành Thành Lợi 
5 Đoàn Văn Quang Giám đốc Công ty TNHH1TV Mai Linh Huế
6 Hồ Đắc Minh Tân  Kế toán trưởng Công ty TNHH1TV Mai Linh Huế
7 Đặng Thị Thùy Dương  Giám đốc Công ty TNHH Volga Việt Nga 
8 Hoàng Tân Hương  Giám đốc Vicoland Mart 
9 Hồ Thị Sương Lan  Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại & Dịch vụ lữ hành Phong Lan Việt
10 Châu Thị Nhớ  Giám đốc Công ty CP Sóng Việt CN Huế
11 Phạm Thị Thu Hằng  Giám đốc DNTN Tân Vĩnh Phú 
12 Hoàng Mộng Loan  Giám đốc DNTN Hoàng Nam 
13 Anh Việt    DNTN Hoàng Nam 
14 Hoàng Thị Thanh Hương  Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Thạch Nam. 
15 Nguyễn Thị Thu Hiền  P.Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh
16 Lê Thị Phương Thảo  Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long
17 Cái Thanh Tiến  Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Hà Phú
18 Phạm Hoàng Nguyên  Phó phòng TCHC Ngân hàng TMCP Công  Thương VN - CN Huế
19 Nguyễn Thị Đoan Trang  Giám đốc  Doanh nghiệp thêu may Đoan Trang 
20 Trần Thị Ngọc Yến  Giám đốc  Công ty TNHH MTV TMDV Ngọc Yến
       
       

 

 


Tin tức liên quan