Quản trị doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ

 Chiều ngày 17/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi làm việc với các ngành về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 đối với địa phương. Cụ thể, đến năm 2020, phát triển thành công Chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng Thành phố thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan Chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở lựa chọn những lĩnh vực thiết yếu nhất cần cải thiện như: y tế, giáo dục, giao thông, an ninh an toàn, du lịch… Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghiệp sinh học… Nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, dự thảo Kế hoạch đưa ra 8 hoạt động chính gồm: Đẩy mạnh việc rà soát, quy hoạch phát triển ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc CMCN 4.0; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của Thành phố thông minh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ khoa học trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn; nghiên cứu đổi mới các phương pháp, nội dung giảng dạy và quản lý giáo dục; Đổi mới phương pháp đào tạo, giáo dục dạy nghề trong hệ thống các có sở giáo dục nghề nghiệp; Phát triển các ngành nghề trong lĩnh vực Công thương.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, việc chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 thì cần phải triển khai thực hiện cuộc CMCN 4.0 dựa trên nền tảng thế mạnh, nội lực của tỉnh. Trong đó tập trung ưu tiên xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng đô thị thông minh và các dịch vụ của đô thị thông minh như: du lịch, giáo dục, y tế, giao thông vận tải; nghiên cứu phát triển công nghiệp hóa dược… Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương phối hợp với các ngành tổ chức hội nghị để lắng nghe các ý kiến chuyên gia trong ngành, để có hướng đi đúng đắn và phát triển bền vững cho cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh.
CMCN 4.0 được định nghĩa là “một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và Internet của các dịch vụ (IoS). Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,...
 
 Theo thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan