Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH

              Kính gửi:    - Quý cơ quan, tổ chức

                                   - Quý Doanh nghiệp
 
Do nhu cầu ổn định cơ sở làm việc, Văn phòng Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trước đóng tại Tầng 7, toà nhà BIDV số 41 Hủng Vương, TP Huế. Nay đã chuyển về địa điểm mới tại Tầng 2, toà nhà 2 tầng, số 08 Hoàng Hoa Thám, TP Huế.
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh xin thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Từ ngày 18 tháng 09 năm 2017, mọi giao dịch, liên hệ công tác hoặc công văn, thư từ có liên quan đến Hiệp Hội, xin vui lòng trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ mới:
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 2, toà nhà 2 tầng, số 08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3837789, Fax: 0234.3837879, Email: doanhnghiephue@gmail.com, Website: doanhnghiephue.com.vn”
Xin kính thông báo./.

Tin tức liên quan