Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

V/v Khảo sát về mức độ hài lòng của Doanh nghiệp đối với 27 cơ quan quản lý Nhà nước

 Xin thông báo đến quý UV.BCH và toàn thể các doanh nghiệp hội viên: Được sự đồng ý của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đang phối hợp với với Trường Đại học kinh tế Huế khảo sát độc lập về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với 27 cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và các UBND Huyện, thị xã, Thành phố trong các quan hệ giao dịch giải quyết công việc của doanh nghiệp (phiếu trả lời bằng phần mềm điện tử). Khi nhận được thông tin yêu cầu qua địa chỉ Email giao dịch của doanh nghiệp, kính mong quý UV.BCH và doanh nghiệp hội viên quan tâm trả lời hoặc chỉ đạo bộ phận tham mưu trả lời sớm để có kết quả do Hiệp hội phụ trách công bố với tỉnh vào cuối năm nay.

Trân trọng cám ơn quý anh chị BCH và quý lãnh đạo Doanh nghiệp hội viên HHDN tỉnh.

VPHH


Tin tức liên quan