Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Họp Ban đào tạo và Phát triển hội viên

 

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh TT Huế đã diễn ra cuộc họp của Ban đào tạo và Phát triển Hội viên Hiệp hội.

Điều hành cuộc họp có ông Phạm Văn Được - Phó chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng ban cùng các đồng chí thành viên trong Ban.

Nội dung cuộc họp triển khai Kế hoạch hoạt động Ban đào tạo và phát triển hội viên năm 2018:

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm về đào tạo của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2018 là giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, năm nay Ban ĐT&PTHV tập trung triển khai các hoạt động sau:
- Phối hợp với 3 cơ quan: VCCI, Hiệp Hội DNNVV Việt Nam và Sở Kế hoạch &ĐT tổ chức các khóa đào tạo có quy mô cho doanh nghiệp về quản trị kinh doanh cũng như các chuyên đề quản trị doanh nghiệp hiện đại.
- Phối hợp VCCI Đà Nẵng và chỉ đạo CLB.CEO HUẾ tổ chức khóa đào tạo CEO7.
- Phối hợp các Trung tâm đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ về thuế và hải quan, pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp hội viên, các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp trung và nhân viên ở các vị trí chủ lực của doanh nghiệp có vận động sự hỗ trợ kinh phí của VCCI, Hiệp Hội DNNVVVN, các cơ quan TW và ở tỉnh...
- Tiếp tục phối hợp với Sở lao động, TBXH, LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh và VCCI tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng cho doanh nghiệp về kiến thức pháp luật lao động, BHXH.
- Chủ động tham gia, phối hợp với Trường Đại học kinh tế Huế, Trường cao đẳng công nghiệp Huế, Sở KH& CN, Sở KH&ĐT trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, ươm tạo khởi nghiệp. Chỉ đạo CLB.CEO xúc tiến thành công việc tổ chức đưa sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn về thực tập ở doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên.
                                                                                                                                                                                                                        NY 

 


Tin tức liên quan