Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Hội nghị đối thoại về chính sách Thuế

     Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018 gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội nghị thông tin và đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế năm 2018.

    Đây là hội nghị được Cục thuế tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhằm phổ biến kịp thời các Luật và chính sách thuế mới cũng như hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế về các quy trình, thủ tục liên quan đến việc kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế…nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

Ông Dương Tuấn Anh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị 

    Tại hội nghị, đại diện Cục thuế tỉnh đã phổ biến những nội dung chính các Luật thuế mới có hiệu lực thi hành như: Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế. Triển khai các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế về sửa đổi bổ sung về hóa đơn chứng từ, hoàn thuế điện tử và hóa đơn điện tử…

    Cục thuế cũng đã tuyên dương 32 Doanh nghiệp xuất sắc và trao tặng bằng khen Đạt thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017.

Đại diện các doanh nghiệp được khen thưởng tại Hội nghị 

    Các doanh nghiệp cũng đã đối thoại trực tiếp với Cục thuế với những khó khăn, vướng mắc, mọi câu hỏi đưa ra cũng đã được những lãnh đạo Cục Thuế giải đáp và hướng dẫn cụ thể tịa Hội nghị.

Bàn chủ tọa đối thoại tại Hội nghị

NY


Tin tức liên quan