Quản trị doanh nghiệp

Hội thảo lấy ý kiến bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương

 Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, việc ban hành bộ chỉ số DDCI không chỉ thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh mà còn nhằm tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh trong thời gian tới. Hội thảo này, là một bước để cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các bộ tiêu chí đánh giá nhằm sớm công bố và thực hiện đánh giá trong năm 2018.

DDCI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng các sở, ngành, địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ số DDCI được xây dựng mới mục đích kép là một mặt trao quyền cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp địa phương đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, mặt khác đặt các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước luôn phải thường xuyên cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ.  
Tại hội thảo, các chuyên gia và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã cho ý kiến về bộ chỉ số DDCI bao gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của lãnh đạo; chi phí thời gian, chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý; tiếp cận đất đai, tính ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo lao động. Ban soạn thảo sẽ khảo sát trực tiếp tại các Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận một cửa của các địa phương, lấy ý kiến doanh nghiệp bằng các kênh nhằm xây dựng kế hoạch, sớm áp dụng trong thời gian sớm nhất.
Tại hội thảo
Theo thuathienhue.gov.vn

Tin tức liên quan