Văn hoá xã hội

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh

   

  Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh, khóa VII, các Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019.  

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo của tỉnh đều tăng đạt khoảng 20% tổng thu ngân sách, khó có thể tăng thêm. Trong khi đó, từ ngày 01/7/2018 mức lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng; thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh năm 2018 ước tăng 7.6% so với năm 2017... Vì vậy, cần phải điều chỉnh mức thu học phí các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và nằm trong khung thu học phí qui định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015  86 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; đồng thời làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập quyết định mức học phí.

Theo đó, mức thu học phí năm học 2018 - 2019  tăng so với mức thu năm học 2017- 2018 (thực tế được quy định từ năm học 2016 - 2017). Tùy theo cấp học, mức học phí được xây dựng tăng ở các vùng miền núi, nông thôn, thành phố từ 7 - 15%, mức tăng tuyệt đối từ 1.000 - 22.000 đồng. Đối với con em các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,... nhà nước đã có chính sách không thu học phí, miễn, giảm học phí, chính sách hỗ trợ chi phí học tập nên không có sự ảnh hưởng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Hùng giải trình trước HĐND tỉnh về mức thu học phí năm học 2018 -2019
Theo thuathienhue.gov.vn 
 

 


Tin tức liên quan