Văn hoá xã hội

Giải marathon quốc tế tỉnh TT Huế

 Kính gửi các UV.BCH và quý doanh nghiệp hội viên Hiệp Hội DN tỉnh

Sở VHTT và Ban tổ chức giải chạy bán Marathon quốc tế tỉnh TT Huế có đến làm việc với Hiệp hội để vận động các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia cuộc chạy có ý nghĩa này.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HH, xin thông tin đến quý UV.BCH, doanh nghiệp hội viên để biết sự kiện này và đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp vận động các thành viên của doanh nghiệp tích cực đăng ký tham gia giải bán Marathon quốc tế “Chạy cùng Huế” do tỉnh tổ chức vào ngày Quốc khánh 2-9 sắp tới (đăng ký tham gia trước ngày 21/8/2018). Xin gửi công văn và brochure kèm theo để các doanh nghiệp nghiên cứu, đăng ký tham gia theo địa chỉ trong công văn và tờ rơi gửi sau đây: 

 

 


Tin tức liên quan