Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB FDI Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.

 💐 Sáng ngày 09/08/2018 tại Hội trường Viễn thông Thừa Thiên Huế đã diễn ra Chương trình Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB FDI Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.
💐 Hội nghị đã thông qua nội dung cuộc họp, triển khai chương trình hoạt động trọng tâm của CLB đến cuối năm 2018.
💐 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chủ nhiệm CLB.
💐 Bàn một số công tác xây dựng tổ chức CLB.Tin tức liên quan