Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

V/v Mời tham dự khóa học Chánh kiến doanh nhân

                           Kính gửi: Quý lãnh đạo doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội

 🌈 Nhằm giúp các doanh nhân thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống, phát triển bản thân theo chiều sâu, quản lý nghiệp để sự nghiệp kinh doanh thành tựu, phát đạt mà vẫn giữ được bình an nội tâm, xây dựng một tổ chức kinh doanh lành mạnh, một tầm nhìn mới cho tương lai. Hiệp hội phối hợp với diễn giả Trần Việt Quân – Kinh doanh Bách Khoa Group, điều hành Pathway Tuệ Đức; tổ chức khóa học đặc biệt ”Chánh kiến cho doanh nhân” giúp làm chủ bản thân và cuộc sống.

🍀+Thời gian: Trọn cả ngày 11/9/2018.
🍀+ Địa điểm: Hội trường tầng 7- VNPT TT Huế số 08 Hoàng Hoa Thám, TP Huế.
🍀+ Kinh phí tham gia: Hoàn toàn miễn phí
🔔 Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, số 08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 07/09/2018).
📞 Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms.Như Ý thư ký Hiệp hội 0905.272.991.
https://bke.edu.vn/bke/chanhkien/
Trân trọng./.
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

CHÁNH KIẾN DOANH NHÂN

                   

 

Kính gửi: Hiệp Hội DN tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 0234.3837789, Email:doanhnghiephue@gmail.com

Đơn vị:.........................................................................................................

Địa chỉ:......................... ……………………….......…………………........

Tel:…………………....Fax:.…………….........................   Email:.......................................................................................................

Đăng ký những người có tên sau sẽ tham dự:

                

1/ …………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…...

 

2/ …………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................…...

 

3/ …………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

4/ …………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

5/ …………………………….. Chức vụ……………....... Tel…................……

 

       

     Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, số 08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 07/09/2018).

                    

                                   ……………….., ngày…….tháng……năm 2016

                                                Đại diện đơn vị (ký tên, đóng dấu)

 

 
                  
 
 
 

Tin tức liên quan