Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

THÔNG BÁO “Về việc Tài trợ (hỗ trợ) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN-2018”

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
 
Số:   63  /HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
      Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2018
 
                Kính gửi:   Quý doanh nghiệp Hội viên Hiệ hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
                               
                                
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác trong các doanh nghiệp và góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức “ Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam” .
 
Buổi gặp mặt được tổ chức vào chiều ngày 13/10/2018, tại Thành phố Huế với sự tham dự của 300 Doanh nhân tiêu biểu và đại biểu Lãnh đạo tỉnh, các  cơ quan, ban, ngành của tỉnh.
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh giới doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo đại biểu và doanh nhân, doanh nghiệp tham dự.
 
Ban Thường vụ Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh kính đề nghị Ông Nguyễn Mậu Chisắp xếp thời gian để tham dự đồng thời quan tâm tài trợ hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động của Hiệp Hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay (Giấy mời chính thức sẽ gửi đến Công ty sau)./.
 
Xin trân trọng cảm ơn !
 
 Nơi nhận:                    
 
- Như trên;
- Lưu VP Hiệp Hội.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
  
  
Dương Tuấn Anh
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
“Về việc Tài trợ (hỗ trợ) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN-2018”
         
Kính gửi: Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
                  
Căn cứ Công văn­ mời tham dự và hỗ trợ tổ chức cuộc “Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10” năm 2018 của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.
 
+ Đơn vị:.......................................................................................................
+ Tài trợ (hỗ trợ) Hiệp hội để tổ chức với số kinh phí:.................................
          ........................................................................................................................
 
 
 
Thừa Thiên Huế, ngày......tháng......năm 2018
Đại diện đơn vị
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu)
 
 
 
Ghi chú:
+ Mức tài trợ hoặc hỗ trợ tùy điều kiện của Doanh nghiệp.
+ Nếu được sự  tài trợ (hỗ trợ) của đơn vị, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh sẽ có hợp đồng để:
- Trang trí lô gô doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ trên phông chính và trên các panô, áp phích, bandroll trang trí khác tại buổi kỷ niệm.
- Được ưu tiên quảng bá thương hiệu, giới thiệu  sản phẩm và các hoạt động của đơn vị tại Hội trường tổ chức buổi gặp mặt doanh nhân.
- Được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử (Website) và các trang Facebook, Viber của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.
(Xin vui lòng thông báo cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trước ngày 10/10/2017):
Kinh phí hỗ trợ xin vui lòng gửi về:
   Văn phòng Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh TT. Huế, Số 8 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế
   Hoặc chuyển qua tài khoản: Hiệp Hội DN tỉnh TT Huế Số TK: 1280 0001 4724  Ngân hàng TMCP Công thư­ơng Việt Nam Chi nhánh  TT Huế; Nội dung: Tài trợ 13/10
Đt: 0234.3837789 - Fax: 0234.3837879; Email: doanhnghiephue@gmail.com,
Di động- Ms.Như Ý: 0905.272.991; Ms. Lam Điền: 0941.40.7799
Facebook và Viber: HỘI VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNHTT HUẾ

Tin tức liên quan