Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Danh sách khen thưởng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
TẶNG GIẤY KHEN NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VN 13/10/2018
 
STT
Họ và tên doanh nhân - Đơn vị được khen thưởng
Chức vụ, đơn vị công tác
Tóm tắt thành tích
1
Câu lạc bộ CEO Huế
 
Đã có nhiều thành tích trong tổ chức các hoạt động của CLB và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
2
Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế
 
Đã có nhiều thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hội và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
3
Ông Trần Văn Mỹ
Tổng giám đốc Công ty Scavi Huế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp FDI
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
4
Ông Nguyễn Xuân Thủy
Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
5
Ông Võ  Văn Tuấn
Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
6
Ông Huỳnh Văn Toàn
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
7
Bà Nguyễn Thị Lan Vy
Giám đốc Công ty VKSTAR
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
8
Ông Nguyễn Thanh Hà
Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương VN, Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
9
Ông Hoàng Văn Khánh
Giám đốc Chi nhánh Vietravel Thừa Thiên Huế
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
10
Ông Trần Văn Lực
Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tinh dầu Kim Vui
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
11
Ông Lê Xuân Phương
Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch DMZ
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
12
Bà Nguyễn Thị Tú Bình
Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Huế
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
13
Ông Phạm Bá Nam
Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
14
Bà Lê Thị Huệ
Giám đốc Công ty TNHH hữu cơ Huế Việt
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
15
Ông Trần Minh Đức
Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Đức
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
16
Ông Nguyễn Minh Nhật Tuấn
Giám đốc Công ty TNHH Tân Nguyên
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
17
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Yến
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
18
Ông Nguyễn Minh Đông
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
19
Bà Lê Thị Phương Thảo
Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
20
Bà Hoàng Thị Thanh Hương
Công ty TNHH MTV Du lịch Lữ hành Thạch Nam.
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
21
Bà Bùi Thị Lệ Phương
Giám đốc Siêu thị nội thất Thanh Lịch
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
22
Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng
Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Thanh Hồng
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.
23
Ông  Đặng Viết Bảo
Giám đốc Công ty TNHH MTV Viết Bảo QB
Đã có nhiều thành tích trong quản trị doanh nghiệp, SXKD hiệu quả và tích cực tham gia hoạt động của HHDN tỉnh.

 

 

Tin tức liên quan