Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Thư mời tham gia lớp tập huấn công tác vệ sinh lao động trọng doanh nghiệp năm 2019

   KÍNH GỬI: LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP, HỘI VIÊN, CLB TRỰC THUỘC HIỆP HỘI 
     Trong tháng 6/2019, Sau khi tổ chức xong lớp thứ nhất, Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Lao động TBXH và Cục An toàn LĐ thuộc Bộ LDTBXH tổ chức thêm 2 Lớp tập huấn về Quản trị công tác An toàn-Vệ sinh lao động trong Doanh nghiệp dành cho Lãnh đạo và cán bộ phụ trách nhân sự, tổ chức lao động, bảo hộ lao động, phụ trách ISO...của các doanh nghiệp hội viên chưa có điều kiện tham gia lớp thứ nhất. 🌻Cụ thể như sau:
     + Lớp thứ hai: tổ chức vào ngày 20/6/2019 dành cho các doanh nghiệp hội viên HHDN tỉnh và hội viên Câu lạc bộ doanh nghiệp FDI (chưa tham gia lớp thứ nhất).
      + Lớp thứ ba: Tổ chức vào ngày 21/6/2019 dành cho các doanh nghiệp hội viên HHDN tỉnh, hội viên Hội doanh nhân nữ và hội viên CLB.CEO Huế (chưa tham dự lớp thứ nhất và lớp thứ hai).
      Các Lớp tập huấn hoàn toàn miễn phí, sau tập huấn người tham dự được cấp chứng chỉ đã qua huấn luyện công tác ATVSLĐ doanh nghiệp, được cấp phát đầy đủ tài liệu học tập và hỗ trợ kinh phí ăn trưa.
 Phiếu đăng ký tham dự xin gửi về Văn phòng Hiệp Hội DN tỉnh, số 08 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, hoặc gửi qua email: doanhnghiephue@gmail.com (trước ngày 12/6/2019), điện thoại: 0234.3837789 di động: 0905.272.991 - 0941.407.799
     Trân trọng thông báo !

 


Tin tức liên quan