Văn hoá xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả

 Ngày 04/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3499/UBND-NN gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, yêu cầu: Xem công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tuân thủ hướng dẫn về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của các cơ quan chuyên môn. Quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh nông thôn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo kinh phí, huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương (kể cả lực lượng công an, quân đội, dân quân,... khi cần thiết), triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các loại dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch. Kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.
Chuẩn bị tốt các điều kiện khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.
Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế  dịch bệnh. Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.
Thành lập các đoàn để kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng, chống, khống chế dịch tại cơ sở. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch lây lan trên diện rộng tại địa phương, đơn vị do mình phụ trách.
Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước 15h hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.
 
thuathienhue.gov.vn
 

Tin tức liên quan