Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Hội nghị “ Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số: Những vấn đề đặt ra với địa phương, doanh nghiệp”

 Kính gửi quý Ủy viên BCH Hiệp hội UBND tỉnh vừa gửi cho Hiệp hội giấy mời số 548/ngày 20/7/2019, giao Hiệp hội mời 40 đại biểu tham dự Hội nghị “ Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số: Những vấn đề đặt ra với địa phương, doanh nghiệp” Khu vực Bắc Trung bộ (Do UB và Bộ Ngoại giao tổ chức vào ngày 24/7/2019 tại Huế), có gửi kèm theo: Được sự nhất trí của Chủ tịch và Thường trực, Hiệp hội kính mời quý lãnh đạo doanh nghiệp là ủy viên BCH Hiệp hội tham dự hội nghị quan trọng này. Thời gian hội nghị: 7 giờ 30 ngày 24/7/2019. Địa điểm tại UBND tỉnh 16 Lê Lợi, Tp.Huế Thông báo này thay cho giấy mời của Hiệp hội.

Rất mong quý anh chị sắp xếp để tham dự vì Ủy ban chỉ mời số lương đại biểu có hạn.


Tin tức liên quan