Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Ngân hàng Quốc Dân VN CN TT Huế ủng hộ nguồn kinh phí và phối hợp với Hiệp hội tổ chức xây dựng Nhà tình thương

 <3 Hiệp hội vừa nhận được công văn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân VN Chi nhánh Thừa Thiên Huế về việc Ngân hàng ủng hộ nguồn kinh phí và phối hợp với Hiệp hội tổ chức hỗ trợ xây dựng một số Nhà tình thương cho các hộ nghèo trong tỉnh.

<3 Xin trân trọng cảm ơn Anh Võ Văn Tuấn, Giám đốc và Lãnh đạo NHQD Chi nhánh TT Huế (Hội viên HHDN tỉnh)
🎈 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch, VPHH sẽ tích cực phối hợp với Ngân hàng Quốc Dân và UB Mặt trận TQVN tỉnh để xúc tiến các thủ tục thực hiện hoạt động xã hội có ý nghĩa này trong thời gian tới.
 

Tin tức liên quan