Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ 8, KHÓA III

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
          
          Số:    30  /TB-HHDN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2019
    THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ 8, KHÓA III
 
Ngày 12/7/2019 tại Hội trường Khu du lịch Cồn Tộc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa III. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên Thường trực Hiệp hội, 24/35 Ủy viên Ban chấp hành, đại diện Hội doanh nghiệp huyện Quảng Điền và đại biểu các cơ quan đối tác.
Tại Hội nghị, sau khi nghe Chủ tịch Hiệp hội báo cáo tình hình hoạt động Hiệp hội 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nội dung các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thông báo kết quả họp Ban Thường vụ; các UV.BCH đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao để bổ sung nội dung, biện pháp nhằm triển khai các hoạt động của Hiệp hội 6 tháng cuối năm hiệu quả hơn.
Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội lần thứ 8 đã nhất trí:
 
1/ Thông qua nội dung báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hiệp hội. Giao Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội bổ sung các nội dung công tác mà BCH đã bàn và thống nhất để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả.
 
2/ Một số nội dung Ban chấp hành góp ý và nhất trí bổ sung thêm vào nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm:
+ Nâng cao vai trò cầu nối của Hiệp hội: Tổ chức khảo sát những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp hội viên (thực hiện từng quý, 6 tháng) để có biện pháp hỗ trợ hoặc phản ảnh, đề xuất với tỉnh và đối thoại với các ngành liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp (Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp vừa qua do phần lớn thời gian dành cho các diễn giả, doanh nghiệp không có thời gian để phản ảnh, kiến nghị cũng như nghe các cơ quan của tỉnh trả lời ý kiến của doanh nghiệp, nhìn chung là chưa có chất lượng như doanh nghiệp mong muốn). Hiệp hội cần có ý kiến với tỉnh để bố trí thời gian đối thoại với doanh nghiệp nhiều hơn.
+ Tăng cường các hoạt động sâu sát, gần gũi hơn với doanh nghiệp hội viên: Hiệp hội nên tổ chức các buổi đi thăm hỏi, tiếp xúc với doanh nghiệp để tăng tính gắn kết giữa tổ chức và hội viên.
+ Phối hợp Sở Công thương để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh kết nối giao thương.
 + Về tổ chức “ Liên hoan tiếng hát Doanh nhân và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2019” : BCH nhất trí do đây là một hoạt động rất tốt để tạo sân chơi và góp phần nâng cao đời sống tinh thân cho doanh nhân, doanh nghiệp. Tại Hội nghị, TGĐ Công ty Scavi Huế đã nhất trí nhận làm Nhà tài trợ chính cho Liên hoan với sự tham gia của Công ty cổ phần Vkstar, Công ty cổ phần Hồng Đức, CLB CEO Huế...cho liên hoan. Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chương trình.
+ Bổ sung thêm việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và phối hợp Bệnh viện Hoàng Viết Thắng tổ chức khám bệnh miễn phí cho nhân dân một xã nghèo do Hiệp hội giới thiệu.
Các hoạt động khác nhất trí với dự thảo báo cáo.
 
3/ Về công tác tổ chức: Ban chấp hành thống nhất với đề xuất của Thường trực Hiệp hội về bổ sung và kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội để tăng thêm năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động của Hiệp hội. Cụ thể: nhất trí bổ sung thêm 2 Ủy viên BCH để tăng số Ủy viên BCH khóa III lên 37 thành viên; nhất trí bổ sung 2 Ủy viên Thường vụ để tăng số UVTV khóa III thành 13 UV; nhất trí bổ sung 2 Phó chủ tịch để tăng số UV Thường trực lên 7 thành viên.
Tại Hội nghị, 100% Ủy viên Ban chấp hành có mặt đã nhất trí:
+ Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban chấp hành:
- Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Đức.
- Bà Nguyễn Thị Lan Vy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VKSTAR.
+ Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ:
- Ông Trần Văn Mỹ, UV.BCHHH, Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế, Chủ nhiệm CLBDN.FDI.
- Ông Nguyễn Doãn Quan, UV.BCHHH, Giám đốc Trung tâm truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc HHDN tỉnh.
+ Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch Hiệp hội:
- Ông Trần Văn Mỹ, UVTVHH, Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế, Chủ nhiệm CLBDN.FDI.
- Ông Trương Phước Thành, UVTVHH, Giám đốc Công ty TNHH Thành Ngân, Chủ nhiệm CLB.CEO Huế.
 + Thống nhất một số biện pháp để tăng cường chỉ đạo củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội, CLB trực thuộc, phát triển tổ chức cơ sở và hội viên mới.
 
 4/ Về tài chính : Nhận thấy các nguồn thu của Hiệp hội ngày càng khó khăn, vì vậy cần phát huy sức mạnh của BCH để tìm thêm các biện pháp khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế, tăng nguồn thu phục vụ các hoạt động Hiệp hội.
Ban chấp hành nhất trí với các đề xuất của Ban Thường vụ, trong đó:
+ Tăng cường công tác thu hội phí hội viên:
- VP HH lập danh sách các hội viên chưa nộp hội phí hàng năm của HHDN và các Hội trực thuộc HH, Giao cho Ban tài chính tổ chức thu hội phí theo kế hoạch.
-  Vận động các doanh nghiệp tham gia quảng cáo thương hiệu ở vị trí đầu Cầu Phú Xuân ủng hộ Hiệp hội với mức phí cao hơn hiện nay (Dự kiến tăng 1-2 triệu/ 1 bảng quảng cáo/  1 năm).
+ HHDN tỉnh Phối hợp với Chi nhánh Viettinbank Thừa Thiên Huế và VNPT Thừa Thiên Huế để xin hỗ trợ Hiệp hội một số thời lượng trên 2 bảng Quảng cáo điện tử của Vietinbank phía bắc cầu Dã Viên và của VNPT ở đường Lê Lợi gần phía nam Cầu Trường Tiền để Hiệp hội vận động các doanh nghiệp hội viên tham gia quảng cáo có chi phí cho Hiệp hội. Phối hợp Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng tổ chức một số hoạt động dịch vụ để có thêm nguồn hỗ trợ hoạt động Hiệp hội.
 
5/ Về trụ sở Văn phòng Hiệp hội:
+ Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện bố trí một địa điểm hoặc hỗ trợ mặt bằng để Hiệp hội vừa xây dựng Văn phòng ổn định lâu dài vừa làm nơi tổ chức các sinh hoạt giao lưu gắn kết doanh nhân, doanh nghiệp.
+ Trước mắt BCH nhất trí liên kết với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để cùng phối hợp triển khai các dự án kinh doanh dịch vụ phục vụ nhu cầu đào tạo của trường và các doanh nghiệp hội viên đồng thời Trường hỗ trợ mặt bằng bố trí trụ sở Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức cơ sở thành viên để có vị trí rộng rãi, tiện nghị hơn.
 
Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ 8, Khóa III kết thúc vào chiều cùng ngày trong không khí vui tươi, phấn khởi với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và quyết tâm cao đối với các hoạt động Hiệp hội thời gian tới.             
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
TS.Dương Tuấn Anh
 
 

Tin tức liên quan