Tin tức & Hoạt động Hiệp Hội

Thông báo mời họp

 Trân trọng kính mời Chủ tịch, các PCT, quý UV Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và quý DN có nhu cầu đầu tư đến tham dự Cuộc họp giữa Hiệp hội và Lãnh đạo Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế để thống nhất các phương án hợp tác đồng thời khảo sát mặt bằng trụ sở Văn phòng HHDN, VP các Hội, CLB thành viên.

+ Thời gian: 15 giờ 00, ngày 14/8/2019(Chiều thứ tư)

+ Địa điểm : Tại Văn phòng Trường Cao đẳng CN Huế, số 70 Nguyễn Huệ, TP.Huế. Rất mong quý anh chị sắp xếp thời gian và công việc để tham dự cuộc họp rất cần thiết này.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI


Tin tức liên quan